SalveNET

Home / duchowość  / Umiar i poszukiwanie złotego środka [IM#08]

Umiar i poszukiwanie złotego środka [IM#08]

– Samodyscyplina jest czymś, co bardzo nam pomaga zapanować nad naszym życiem, nad tym, że mamy nieraz ograniczone zasoby ludzkie, materialne czy czasowe. Samo słowo „dyscyplina” znaczy mniej więcej „biorę tyle, ile jestem w stanie unieść”. Dyscyplina kojarzy się nam negatywnie, jako słowo posiadające element wyrzeczenia, wymagające od nas surowości, natomiast u źródła tego słowa jest umiar – mówi Wojciech Mroczyński.

 

Jak znaleźć w życiu złoty środek, pogodzić się z tym, że nie wszystko możemy? Dlaczego nie ma pracy bez odpoczynku? O tym na filmie.