SalveNET

Home / Przeczytaj  / Parafia w Ostrówku i ślady św. Faustyny Kowalskiej

Parafia w Ostrówku i ślady św. Faustyny Kowalskiej

Historia parafii rozpoczęła się w 1966 roku, kiedy ówczesny wikariusz, obecnie ks. prałat Henryk Drożdż został mianowany do jej utworzenia – mówił ks. Marcin Łukasiewicz, proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Ostrówku. Duszpasterstwo w Ostrówku rozpoczęło się wcześniej, gdyż siostry franciszkanki od wielu lat mają tu swój ośrodek wychowawczy. W Ostrówku wiele lat wcześniej żyła i pracowała przez rok też Helena Kowalska, późniejsza św. siostra Faustyna. Dla jej upamiętnienia, w kościele znalazły się jej relikwie i tablica jej poświęcona.

Początki parafii

 

13 września 2020 r. odbyła się uroczystość konsekracji i poświęcenia kościoła parafialnego Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Ostrówku. Jak mówił ksiądz proboszcz Marcin Łukasiewicz, przygotowywano się do tego wydarzenia przez wiele lat, a najbardziej intensywnie w ostatnich tygodniach i dniach poprzedzających to wydarzenie. Robiono to poprzez różne prace i modlitwy. Parafię pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Ostrówku erygował ksiądz kardynał prymas Stefan Wyszyński dnia 15 kwietnia 1981 roku z terenu wydzielonego z parafii Klembów i Poświętne. Jednak praca duszpasterska prowadzona była już wcześniej. Rozpoczęła się w 1966 roku, wraz z działalnością księdza prałata Henryka Drożdża, wikariusza parafii wówczas Świętego Klemensa w Klembowie, a potem proboszcza parafii w Ostrówku, który był organizatorem parafii, budowniczym kościoła i plebanii.

 

Pierwsze decyzje i przełomowe momenty

 

8 grudnia 1969 r. ksiądz odprawił pierwszą Mszę świętą w kaplicy w Ostrówku. 15 lutego 1970 r. pojawiła się zgoda kurii na obchodzenie obrzędów liturgicznych Wielkiego Tygodnia. Ksiądz biskup Władysław Miziołek udzielił sakramentu bierzmowania 309 osobom. W tym samym roku władza diecezjalna powołała rektorat. Udzieliła też zgody na korzystanie z posługi duszpasterskiej w kaplicy Świętego Józefa w Ostrówku. W 1971 r. rozpoczęły się Msze święte w nowej kaplicy. Rok później miały miejsce misje święte prowadzone przez ojców redemptorystów. W 1973 r. odbyła się renowacja, a w 1974 r. poświęcenie. Kościół wybudowano w latach 1982-1985.

 

Opis kościoła

 

Kościół w Ostrówku to budowla halowa z wieżą-dzwonnicą, kryta blachą miedzianą. W prezbiterium wisi duży krucyfiks. Nad wejściem do świątyni umieszczony jest witraż ,,Jezu, ufam Tobie”, oraz św. Faustyny i bł. Ks. Michała Sopoćko.  Inne witraże w kościele to: witraż św. Maksymiliana Kolbe, który przyjeżdżał do Ostrówka do Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi; witraż św. Jana Pawła II; św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, oraz witraż Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W kościele są również relikwie św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego i św. Faustyny. Jest kaplica Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, oraz ołtarz Miłosierdzia Bożego. W przyziemiu od strony prezbiterium usytuowano kaplicę pogrzebową.

 

Tablica pamiątkowa ku czci św. Faustyny Kowalskiej

 

Przez rok (lato 1924 – lato 1925) pracowała u państwa Lipszyców w Ostrówku Helena Kowalska, późniejsza św. Faustyna. Skierował ją tu ks. Jakub Dąbrowski, ówczesny proboszcz św. Jakuba w Warszawie Ochocie, aby zarobiła na wiano zakonne. Pamiętają ją tu jako dziewczynę miłą, pracowitą, pobożną, o pogodnej, nieco piegowatej twarzy i dużym, rudawym warkoczu. W niedzielę Bożego Miłosierdzia 2002 r. (7 kwietnia) parafia otrzymała relikwię Świętej (wystawiane dla kultu w każdy pierwszy piątek). W kościele znalazła się także tablica ją upamiętniająca.

 

Zaproszenie

 

Będąc w Ostrowcu, warto odwiedzić to miejsce, aby jeszcze bardziej poznać heroiczne i pełne wiary życie św. siostry Faustyny Kowalskiej. Nieopodal pracowała, aby móc zarobić na wiano i być przyjętą do zakonu. Po wielu latach czcimy jej relikwie, a obraz, namalowany według jej objawień, wisi w prawie każdym kościele. Jej przykład pokazuje, że wszyscy jesteśmy wezwani do świętości.

 

Zobacz więcej: