SalveNET

Home / Przeczytaj  / W katechezie ważne są relacje – ks. dr Sylwester Gaworek

W katechezie ważne są relacje – ks. dr Sylwester Gaworek

katecheza

Co liczy się w katechezie? Według ks. dra Sylwestra Gaworka ważne są relacje. Najważniejsza z nich to relacja z Bogiem. Wiara to nie zbiór twierdzeń, wiedza, którą przyjmujemy bez emocji, ale to relacja z żywą osobą Zbawiciela. Znaczenie ma oczywiście także relacja katechety z nauczanym. Tu też powinna być relacja szacunku i zaufania, bez której katechizowani nie będą gotowi przyjąć Dobrej Nowiny.

 

Znaczenie relacji

 

„Aby katecheza przyniosła owoc, czasem trzeba wyjść poza standardy. Chodzi o to, że ważne są relacje, ale nie bezosobowe, tylko czy ja mam relację z Jezusem. Wtedy nawet ta trudna posługa katechety, jeśli będzie z Jezusem, wyda owoc. Pamiętamy, co mówił Jezus: Przyjdźcie do mnie, którzy utrudzeni jesteście, a ja was pokrzepię. Nie mówi: ja rozwiążę wasze problemy, uczynię waszą posługę łatwiejszą, ale Ja was umocnię!” – mówi ks. dr Sylwester Gaworek.

 

Przykład Jana Pawła II

 

Potrzebni są nam prorocy, którzy nie tylko przekażą wolę Boga, ale też ostrzegą przed skutkami jej lekceważenia. Takim prorokiem był Jan Paweł II, który przypominał Polakom, aby podążali drogą przykazań Bożych. Niestety, nasi Rodacy często go słuchali, ale nie wprowadzali jego nauk w życie. Papież Polak przewidział, co stanie się z Kościołem w Irlandii. Ostrzegał i prosił, ale jego wskazania zostały zlekceważone, co doprowadziło do tego, że Kościół w tym kraju prawie przestał istnieć.

 

Dlaczego ludzie nie chcą słuchać?

 

Obserwujemy olbrzymie trudności w katechezie, wielu nie chce słuchać o wierze, ani o tym rozmawiać. Przyczyn jest wiele, w tym sekularyzacja, a więc obojętność na to, co święte. Jest to jednak przede wszystkim skutek na to, co dzieje się w rodzinach. Jeśli już w domu rodzinnym nie rozwija się pewnej wrażliwości i potrzeb duchowych, to później znacznie trudniej otworzyć się na Boga. Uczniowie coraz częściej nie chcą przyjmować katechezy. Otaczająca kultura nie sprzyja temu, aby byli otwarci. Istotne jest w tej sytuacji, aby katecheta był autentyczny, dzielił się nie tylko wiedzą, ale swoim doświadczeniem. Nie wystarcza poprawność teologiczna. Potrzeba jest głoszenia tego, czym się żyje.

 

Osobiste doświadczenie ks. Gaworka

 

Ks. Gaworek dzieli się swoim osobistym doświadczeniem głoszenia katechezy. Głosi ją na wiele sposobów w ramach wykładów, kazań, rekolekcji, w konfesjonale. Mówi, że są takie chwile, kiedy zastanawia się, jaki owoc wydaje jego przepowiadanie. Czasami ma wrażenie, że jest to mówienie w próżnię. Ma jednak także sygnały pozytywne od tych słuchaczy, którzy przyjdą i podzielą się swoją refleksją. To są nieliczne przypadki. Każdy z nich umacnia jednak głoszącego.

 

Poznać, aby pokochać

 

Ks. Gaworek przytacza maksymę: „Nic nie może być chciane, co wcześniej nie jest poznane”. Oznacza to, że kazanie powinno nie tyle budzić emocje, co refleksję, aby każdy sam poszukiwał prawdy. Jest taka metoda rekolekcjonistów nastawiona na przeżywanie, ale emocje są krótkotrwałe, przemijają. Trzeba docierać ze Słowem do rozumu, aby rozum następnie pobudził wolę.

 

Problemy katechety

 

Ks. Gaworek opowiada o swoich trudnościach w głoszeniu katechezy. Poza wątpliwościami, czy ma to sens, skoro wydaje się nie przynosić nieraz owoców, pojawiają się też myśli związane z tym, że może jako mówca mu czegoś brakuje, nie głosi Dobrej Nowiny w tak atrakcyjnej formie, jak robił to śp. ks. Pawlukiewicz, to, co mówi, chociaż nie chce tego, wybrzmiewa nieraz banalnie.

 

Przede wszystkim głosić

Najważniejsze jest jednak to, aby w ogóle głosić Dobrą Nowinę. Każdy z nas jest do tego powołany przez samego Zbawiciela. Nie możemy zasłaniać się tym, że się nie nadajemy, mamy małe umiejętności, nie jesteśmy kapłanami. Bóg każdemu udziela łaski bycia Jego świadkiem. Starajmy się więc mówić o Nim naszym najbliższym, w naszych środowiskach, tak jak umiemy, z wiarą, dzieląc się swoim doświadczeniem. To jest bowiem najbardziej autentyczne.

 

 

Opracowane na podstawie kazania wygłoszonego przez ks. dra Sylwestra Gaworka podczas wielkopostnego dnia skupienia dla katechetów diecezji warszawsko-praskiej, 13 maca 2021 roku.

Zobacz więcej: