SalveNET

Home / Przeczytaj  / Pierwszy piątek miesiąca – upodobnić się do Serca Jezusa

Pierwszy piątek miesiąca – upodobnić się do Serca Jezusa

Serca

Na dzisiaj przypada pierwszy piątek miesiąca. Dzień tradycyjnie poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa. Bp Romuald Kamiński w swojej homilii wyjaśnia, jak możemy się do Serca Jezusa upodobnić.

 

Znaczenie serca

 

Bp Romuald Kamiński mówi o wielkim znaczenie samego serca: „Jak by nie spojrzeć, gdziekolwiek na świecie, jakiekolwiek są historie kultur, jakkolwiek rozumie się to czy inne pojęcie, to – czymże jest serce, wszyscy rozumieją – że to jest ten główny ośrodek decydujący o mocy i pięknie naszego życia”. Dla ludzi ze wszystkich części świata zrozumiałe jest powiedzenie: „To jest człowiek dobrego serca”, jak również „On nie ma serca”.

 

Największe zadanie

 

Jeśli chcemy wypełnić nasze zadanie tutaj na ziemi, powinniśmy zaufać Jezusowi do końca i starać się upodobnić do Jego miłującego Serca. Aby to zrobić, trzeba mieć dobre serce, na wzór Serca Jezusowego. Trzeba kochać, ale na wzór Jezusa, tak jak On.

 

Miłość Jezusa

 

Miłość Jezusa jest miłością uprzedzającą. Kocha nas bez względu na to, kim jesteśmy. My natomiast często kochamy poprzez wymianę dóbr. „Będę cię kochał, ale jeśli ty mnie będziesz kochać. Dam ci coś, o ile ty mi coś dasz”. Jezus uczył swoich uczniów, że tak i poganie umieją miłować. To nie jest prawdziwa miłość, tam gdzie dokonuje się tylko wymiana.

 

Od czasu do czasu powinniśmy kontrolować to nasze miłowanie. Mamy się pytać, czy rozumiemy, na czym polega miłość Jezusa. Św. Paweł wyjaśnia, że nie mieliśmy żadnego atutu, aby Jezus nas umiłował. On nas umiłował jako grzeszników. Nasza miłość nigdy nie zrówna się z miłością Jezusa, która jest nieskończona, ale chodzi o to, żeby miała ten sam charakter.

 

Nie czekajmy, aż ktoś nas jakimś darem lub prezentem zmusi do pokochania. To będzie jedynie zrewanżowaniem się darem na dar, a nie prawdziwa miłość. Kiedy pragniemy rozeznać głębię miłości Jezusa, widzimy, że ona jest współczująca, prowadząca nas bezpiecznymi drogami, troskliwa, niezasłużona.

Serce Jezusa i nasze serca

 

Jesteśmy w stanie tak kochać jak Jezus, upodobnić nasze serca do Jego serca. W Ewangelii Zbawiciel pokazuje, że drugi człowiek jest nam powierzony. Mamy go miłować, ale nie z przymusu, ale z potrzeby serca. Dzięki nam ten drugi człowiek ma stawać się spokojniejszy, radośniejszy.

 

Przypowieść o zagubionej owcy pokazuje nam, jak mamy myśleć. Jezus opowiada historię pasterza, który, mając 100 owiec, wybiera się na poszukiwanie jednej, zagubionej. Tymczasem współczesna ekonomia sugerowałaby nam coś innego. „Panie Boże, jedna, to tylko 1%, już trudno, stało się, dołożę więcej starania, aby zabezpieczyć 99”. Nigdy jednak nie mam pewności, że mi znowu nikt nie ubędzie.

 

Ktoś może się zagubić, zdarza się, ale wówczas oczekuje, że ktoś go odnajdzie. To my powinniśmy dołożyć starań, by pomóc takiej osobie, a nie spisywać nikogo na straty. Okazując taką miłość nasze serce upodobni się do Serca Jezusa.

 

 

AKT OSOBISTEGO POŚWIĘCENIA SIĘ SERCU PANA JEZUSA

Tobie Chrystusie składam hołd wdzięczności za wszystko, co z miłującego serca uczyniłeś. Polecam się Twemu Sercu, oddając się całkowicie do Twojej dyspozycji. Ofiaruję więc wszystkie swoje cierpienia, niewygody, upokorzenia, oraz wszystkie swoje dobre uczynki i modlitwy. Proszę, aby wszelkie moje ofiary, były przyjęte jako wynagrodzenie za grzechy tych, którzy ducha prawości i pokuty zatracili. To, co ofiaruję, niech będzie przeciwwagą dla zniewag, które ranią Twoje Serce. Ty Boże wiesz, co jest ukryte w głębiach mojego serca, znasz moje pragnienia. Proszę Cię o łaskę wytrwania w tym co dobre. Dopomóż mi, aby moje codzienne życie było świadectwem ofiarowania się Tobie.

 

 

Artykuł powstał na podstawie homilii bpa Romualda Kamińskiego, wygłoszonej w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa w Warszawie, dnia 28 czerwca 2019 r.

Więcej:

Don Matteo zaprasza – Najświętsze Serce Pana Jezusa i św. Jan Bosko