Home / Przeczytaj  / Codzienna procesja z Chrystusem – bp R. Kamiński

Codzienna procesja z Chrystusem – bp R. Kamiński

kamiński

Bp Romuald Kamiński, przemawiając w 2020 r. podczas Uroczystości Bożego Ciała, zwracał się do „czcicieli Eucharystii”, wzywając ich „by zrobili Mu miejsce”. Podkreślał, że Bóg jest ukryty pod przymiotem chleba i w ten sposób przychodzi do nas. Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną, zarówno w roku 2020, jak i 2021, procesje w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w parafiach Diecezji Warszawsko-Praskiej odbyły się na terenach przykościelnych, wokół świątyń.

 

Przyjaciel i gość

 

„Dane nam jest przeżywać piękny dzień o niezwykłej głębi” – mówił bp. Romuald Kamiński, zaznaczając, że Chrystus przychodzi jako niezwykły gość ale też przyjaciel do naszej codzienności. Bóg zawsze towarzyszył swojemu ludowi i go karmił. W czasach starego przymierza karmił Naród Wybrany manną z nieba. Dzisiaj nie jest to już manna, ale prawdziwy pokarm, jakim jest Ciało Chrystus, i prawdziwy napój, jakim jest Krew Chrystusa.

 

Jednoczące znaczenie Eucharystii

Jak naucza św. Paweł w swoim Liście do Koryntian: „Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest udziałem we Krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba” (1 Kor 10,16-17). Eucharystia jednoczy nas w jednym Kościele Bożym, jednoczy z Bogiem i z innymi ludźmi. W naszych czasach przeżywamy natomiast deficyt tej jedności.

 

Ostatnia Wieczerza

 

Podczas Triduum Paschalnego wspominamy Ostatnią Wieczerzę i robimy to także w Boże Ciało. Jak zwraca jednak uwagę bp Romuald Kamiński, podczas Triduum jesteśmy zagłębieni w zupełnie innej atmosferze, czekając na Wielki Piątek. To Boże Ciało ukazuje nam, jak najpiękniej dziękować Bogu za dar Jego obecności pośród nas w Najświętszym Sakramencie. Biskup podkreśla, że w tym czasie powinno znaleźć się słowo „przepraszam” za popełnione niegodziwości i zniewagi wobec Najświętszego Sakramentu, a także pragnienie zadośćuczynienia wobec Niego. Wszyscy powinniśmy poczuwać się do tego aktu, bo mamy reagować nie tylko za swoje przewinienia, ale także innych. Odpowiadamy zresztą w równej mierze za grzeszność i oziębłość innych.

 

Adoracja

 

„W Tobie Panie moc i siła” – bp Romuald Kamiński przywołał to hasło, zwracając uwagę, że jest niezwykle piękne. Dodał też, że z Eucharystią wiąże się potrzeba adorowania Pana Jezusa w Najświętszym Sakramentem, czy to osobistym, czy to wspólnotowym. „Ogromnie pouczającą katechezą o znaczeniu tej adoracji pozostawił nam Ojciec Święty Benedykt XVI. Prosił, co się aktualnie odbywa, żeby ukazywać dzieciom piękno obecności Pana Jezusa i skłaniać je do towarzyszenia Mu” – tłumaczył Ksiądz Biskup.

 

Codzienne pielgrzymowanie

 

„Zabiegania o zewnętrzne przygotowanie i sprawny przebieg procesji sprawia, że czasami sam Chrystus umyka niektórym z zainteresowania. Chodzi o to, żeby zrozumieć co się stało, że jest możliwość codziennej, dosłownej z Chrystusem procesji przez ten fakt, że serce zostało Chrystusem napełnione i On z tej bliskości bezpośredniej naszego wnętrza patronuje naszej trudnej drodze. Jest znakiem bezpieczeństwa. Jest znakiem nadziei że w tym stanie łaski i sercem napełnionym obecnością Boga życie musi się udać, że w tym stanie życie nie może się nie udać; że jeżeli pójdę razem, to zawsze trafię do Ziemi Obiecanej, a przecież w gruncie rzeczy właśnie o to chodzi” – mówił na zakończenie procesji Bożego Ciała w Katedrze Warszawsko-Praskiej biskup Romuald Kamiński.

 

 

Opracowano na podstawie homilii biskupa warszawsko-praskiego Romualda Kamiński wygłoszonej w 2020 r. podczas Uroczystości Bożego Ciała w parafii katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika.

Zobacz więcej:

 

Podziel się:

Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na instalację plików cookies na swoim urządzeniu więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close