SalveNET

Home / Przeczytaj  / Codzienna procesja z Chrystusem – bp R. Kamiński

Codzienna procesja z Chrystusem – bp R. Kamiński

kamiński

Bp Romuald Kamiński, przemawiając w 2020 r. podczas Uroczystości Bożego Ciała, zwracał się do „czcicieli Eucharystii”, wzywając ich „by zrobili Mu miejsce”. Podkreślał, że Bóg jest ukryty pod przymiotem chleba i w ten sposób przychodzi do nas. Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną, zarówno w roku 2020, jak i 2021, procesje w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w parafiach Diecezji Warszawsko-Praskiej odbyły się na terenach przykościelnych, wokół świątyń.

 

Przyjaciel i gość

 

„Dane nam jest przeżywać piękny dzień o niezwykłej głębi” – mówił bp. Romuald Kamiński, zaznaczając, że Chrystus przychodzi jako niezwykły gość ale też przyjaciel do naszej codzienności. Bóg zawsze towarzyszył swojemu ludowi i go karmił. W czasach starego przymierza karmił Naród Wybrany manną z nieba. Dzisiaj nie jest to już manna, ale prawdziwy pokarm, jakim jest Ciało Chrystus, i prawdziwy napój, jakim jest Krew Chrystusa.

 

Jednoczące znaczenie Eucharystii

Jak naucza św. Paweł w swoim Liście do Koryntian: „Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest udziałem we Krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba” (1 Kor 10,16-17). Eucharystia jednoczy nas w jednym Kościele Bożym, jednoczy z Bogiem i z innymi ludźmi. W naszych czasach przeżywamy natomiast deficyt tej jedności.

 

Ostatnia Wieczerza

 

Podczas Triduum Paschalnego wspominamy Ostatnią Wieczerzę i robimy to także w Boże Ciało. Jak zwraca jednak uwagę bp Romuald Kamiński, podczas Triduum jesteśmy zagłębieni w zupełnie innej atmosferze, czekając na Wielki Piątek. To Boże Ciało ukazuje nam, jak najpiękniej dziękować Bogu za dar Jego obecności pośród nas w Najświętszym Sakramencie. Biskup podkreśla, że w tym czasie powinno znaleźć się słowo „przepraszam” za popełnione niegodziwości i zniewagi wobec Najświętszego Sakramentu, a także pragnienie zadośćuczynienia wobec Niego. Wszyscy powinniśmy poczuwać się do tego aktu, bo mamy reagować nie tylko za swoje przewinienia, ale także innych. Odpowiadamy zresztą w równej mierze za grzeszność i oziębłość innych.

 

Adoracja

 

„W Tobie Panie moc i siła” – bp Romuald Kamiński przywołał to hasło, zwracając uwagę, że jest niezwykle piękne. Dodał też, że z Eucharystią wiąże się potrzeba adorowania Pana Jezusa w Najświętszym Sakramentem, czy to osobistym, czy to wspólnotowym. „Ogromnie pouczającą katechezą o znaczeniu tej adoracji pozostawił nam Ojciec Święty Benedykt XVI. Prosił, co się aktualnie odbywa, żeby ukazywać dzieciom piękno obecności Pana Jezusa i skłaniać je do towarzyszenia Mu” – tłumaczył Ksiądz Biskup.

 

Codzienne pielgrzymowanie

 

„Zabiegania o zewnętrzne przygotowanie i sprawny przebieg procesji sprawia, że czasami sam Chrystus umyka niektórym z zainteresowania. Chodzi o to, żeby zrozumieć co się stało, że jest możliwość codziennej, dosłownej z Chrystusem procesji przez ten fakt, że serce zostało Chrystusem napełnione i On z tej bliskości bezpośredniej naszego wnętrza patronuje naszej trudnej drodze. Jest znakiem bezpieczeństwa. Jest znakiem nadziei że w tym stanie łaski i sercem napełnionym obecnością Boga życie musi się udać, że w tym stanie życie nie może się nie udać; że jeżeli pójdę razem, to zawsze trafię do Ziemi Obiecanej, a przecież w gruncie rzeczy właśnie o to chodzi” – mówił na zakończenie procesji Bożego Ciała w Katedrze Warszawsko-Praskiej biskup Romuald Kamiński.

 

 

Opracowano na podstawie homilii biskupa warszawsko-praskiego Romualda Kamiński wygłoszonej w 2020 r. podczas Uroczystości Bożego Ciała w parafii katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika.

Zobacz więcej: