SalveNET

Home / Przeczytaj  / Anioł wskazuje drogę

Anioł wskazuje drogę

Kobiety Galilejskie ewidentnie były wybrane do tego, aby głosić dobrą nowinę o zmartwychwstaniu Chrystusa. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jaka może być Twoja rola w tym działaniu?

 

Teksty do medytacji

 

„Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło. A mówiły między sobą: «Kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu?» Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień był już odsunięty, a był bardzo duży. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę; i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: «Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział»” (Mk 16,1-8).

 

„W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei: Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie. (8) Wtedy przypomniały sobie Jego słowa i wróciły od grobu, oznajmiły to wszystko Jedenastu i wszystkim pozostałym” (Łk 24,1-8).

 

Komu wpierw głoszono Słowo i dlaczego

 

Kobiety galilejskie ewidentnie były wybrane do tego, żeby głosić dobrą nowinę o zmartwychwstaniu Chrystusa. Aniołowie w tym pierwszym fragmencie nie bez powodu określają kolejność, w jakiej ta wiadomość ma być przekazywana. Mówią: „Ogłoście to Piotrowi i pozostałym”. Dlaczego właśnie Piotr został wskazany spośród całej grupy Apostołów? Nie dlatego, że tak fantastycznie się zachował i był takim świetnym przywódcą i jako głowa Kościoła powinien dowiedzieć się pierwszy. Jezusowi bardzo zależało, żeby Piotr dowiedział się pierwszy, wiedząc, co może przeżywać. W tym czasie niestety sytuacja Piotra była opłakana. Cały czas pamiętał, jak podczas ostatniej wieczerzy zapewniał Jezusa, że odda za Niego życie, że co by się nie stało, pozostanie Mu wierny. Jezus już wtedy, wiedząc, że Piotr się Go zaprze, hamował te jego zapędy. Nie wiemy, w jaki sposób Piotr przeżył całą sobotę, czyli szabat. Nie wiemy też, jakie myśli krążyły mu po głowie. Wydaje się, że nie był tak daleki od rozwiązania, które wybrał Judasz. Aniołowie chcieli umocnić Piotra, dlatego przekazali mu dobrą nowinę o zmartwychwstaniu Jezusa jako jednemu z pierwszych.

 

Aniołowie przypominają nam, czego naucza Bóg

 

W drugim fragmencie widzimy, jak aniołowie pomagają kobietom przypomnieć sobie słowa samego Jezusa. Zdarza się, że chodząc często na Mszę świętą, czytając Pismo Święte, uczestnicząc w katechezie i tak gubimy grunt pod nogami, chwieje się nasza wiara. Nie wiemy, na czym się oprzeć. To właśnie anioł jest taką osobą, która w odpowiednim momencie może nam przypomnieć właściwe słowa, które mają do nas dotrzeć. Są nam w tym momencie potrzebne jako zapewnienie o Bożej obecności, zapewnienie, że Bogu na nas zależy, że jesteśmy ważni dla Niego. Pomagają nam one także wyznaczyć kierunek działania. Dzisiaj mogę zadać sobie takie pytanie, czy mam takie słowo, co do którego bym chciał, żeby pozostało ze mną na dłużej, w ciszy, które może mi przypomina jakąś Bożą obietnicę, której realizacji pragnę. Pan Bóg za pośrednictwem Anioła Stróża chce mnie umacniać, aby moja wiara stawała się coraz mocniejsza.

 

Zobacz więcej: