SalveNET

Home / Przeczytaj  / Zanim zaczniesz mówić o charyzmatach. Musisz to wiedzieć – o. Tomasz Gałuszka

Zanim zaczniesz mówić o charyzmatach. Musisz to wiedzieć – o. Tomasz Gałuszka

„Czy mówienie o charyzmatach w Kościele katolickim to efekt mody wyniesionej z kościołów protestanckich? Co św. Tomasz powiedziałby na temat ruchu charyzmatycznego? Jak zrozumieć charyzmaty? Czym jest Boża obecność i jak wygląda? Teologii charyzmatów nie można zaczynać od charyzmatów. Czujemy, że to jest jakiś element bardzo bliskiej relacji z Bogiem. To jest dobra intuicja, dlatego trzeba najpierw cofnąć się do teologii stworzenia i fundamentu, w jaki sposób Bóg jest z nami, ze światem, tym wszystkim, co nas otacza” – mówił o. Tomasz Gałuszka OP. – „Każde mówienie o Bogu, jakiekolwiek dobre działanie musi wiązać się z tym, że najpierw uznajemy, że coś jest. Dlatego też, ci wszyscy, którzy mówią nienawidzę kogoś, to pierwszą rzeczą, którą powinni zrobić, zanim się uśmiechną, to wyciągnąć rękę, to po prostu przyjąć istnienie drugiego człowieka – tłumaczył.

 

Od czego zacząć teologię charyzmatów?

 

„Myślę, że święty Tomasz z Akwinu, który żył 800 lat temu, zdziwiłby się dzisiejszymi mediami, ale pewnie by również sam z nich korzystał – rozpoczął o. Tomasz Gałuszka OP. – Teologia charyzmatów to wielki temat. Myślę, że też wielu z nas zastanawia się nad tym, czym są charyzmaty, czy to jest wymysł ostatnich 50 lat po Soborze Watykańskim II? Może jest to jakiś wymysł kościołów protestanckich? A może jeszcze inaczej: jest to po prostu wymysł jakichś ludzi, którzy są znudzeni rzeczywistości, uciekają w różnego typu doświadczenia duchowe? Przedstawię bardzo krótko takie wprowadzenie, muśnięcie tego, co święty Tomasz powiedziałby na temat teologii, charyzmatów, ruchu charyzmatycznego. Co jest ważne i to pewnie najczęściej ludzi dziwi, kiedy mówimy o teologii charyzmatów, że teologii charyzmatów nie można zaczynać od charyzmatów. Teologię charyzmatów trzeba zacząć kompletnie z innej strony i to chyba najbardziej ludzi dziwi. Mianowicie czujemy, nawet nie wiedząc jeszcze czym są charyzmaty, że to jest jakiś element bardzo bliskiej relacji z Bogiem. Czujemy, że trzeba mieć jakąś znajomość z Panem Bogiem, żeby dostać nadzwyczajny dar uzdrawiania, prorokowania, języków, czy jeszcze jakieś inne charyzmaty nadzwyczajne. Czujemy, że to wymaga jakiejś bliskości i to jest dobra intuicja i dlatego też trzeba najpierw cofnąć się do samej teologii stworzenia i do takiego podstawowego pierwszego fundamentu, mianowicie, w jaki sposób Bóg jest z nami? W jakiś sposób Bóg jest ze światem stworzonym, zwierzętami, tym wszystkim, co nas otacza”.

 

Bóg jest obecny w świecie

 

„Święty Tomasz, kiedy mówi o teologii charyzmatów, najpierw mówi swojemu czytelnikowi słuchaczowi, a zazwyczaj byli to słuchacze młodzi, bracia na naszych studiach dominikańskich, generalnych, czy to w Bolonii, czy w Paryżu czy w Rzymie, że trzeba sobie uświadomić, że Bóg w całym świecie, który nas otacza, jest na trzy sposoby. Bóg jest przez swoją istotę, przez wszystko, co istnieje, wszystko co nas otacza, wszystko, co obserwujemy, dotykamy, czym się cieszymy, wszystko, co istnieje. Wszystko to jest podtrzymywane w istnieniu przez samego Pana Boga. On tym wszystkim kieruje, ale przede wszystkim podtrzymuje. Dlaczego? Podtrzymuje dlatego, że kocha. Gdyby Bóg przestał kochać jakąś rzecz, ta od razu przestałaby istnieć. On to wszystko podtrzymuje i dotyka Wszystko to, co istnieje. Dlatego możemy to obserwować, dotykać, tym się cieszyć. To jest o tyle ważne, że bardzo często wielu ludzi jest w stanie bardzo wiele ciekawych rzeczy robić, a równocześnie nie wierzyć w siebie, nie cieszyć się ze swojego istnienia, wręcz często nienawidzić samego siebie. Tomasz by powiedział, że to jest błąd bardzo poważny. Każde mówienie o Bogu, jakiekolwiek dobre działanie musi wiązać się z tym, że najpierw uznajemy, że coś jest. Dlatego też, ci wszyscy, którzy mówią nienawidzę kogoś, to pierwszą rzeczą, którą powinni zrobić, zanim się uśmiechną, to wyciągnąć rękę, to po prostu przyjąć istnienie drugiego człowieka”.

 

Zobacz więcej: