SalveNET

Home / Przeczytaj  / Wypełnić swoje życie na służbie – bp Romuald Kamiński

Wypełnić swoje życie na służbie – bp Romuald Kamiński

służbie

„Trzeba przekonać siebie samego, że jestem na niezwykle pięknej drodze – mówił bp Romuald Kamiński – że otrzymałam powołanie z rodzaju królewskich”. Słowa te były skierowane do pielęgniarek, kobiet służby, ale można odnieść je do każdego, kto pragnie służyć bliźnim. To zaś jest powołanie każdego chrześcijanina.

 

Duch służby

 

Sam Pan Jezus w Wielki Czwartek wskazał, że powinniśmy służyć sobie wzajemnie: „Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie Nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał. Wiedząc to będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować” (J 13,12-17).

 

Służba jest królowaniem

 

Ewangelia świadczy o tym, że prawdziwym królowaniem jest służba. Jej najdoskonalszy przykład dał nam Pan Jezus. To właśnie w ten sposób będziemy świadczyć o Bogu i przyczyniać się do nawrócenia innych. Dokona się to przez naszą pracę i cierpienie. Będzie to też przypomnienie, że powinniśmy pozostawać w jedności z Bogiem i o szacunku do człowieka. Bł. Hanna Helena Chrzanowska, pielęgniarka wyniesiona na ołtarze przez papieża Franciszka 28 kwietnia 2018 r., jest na to wystarczającym dowodem.

 

Przykład bł. Hanny

 

Hanna Chrzanowska urodziła się 7 października 1902 roku w Warszawie, w rodzinie szlacheckiej herbu Korab. Po maturze w 1920 roku podjęła pracę w sekcji Komitetu Ochrony Polski, kwestując na rzecz ubogich. Był to okres, w którym zdecydowała o wyborze zawodu pielęgniarki. Okazją do tego było pojawienie się w Krakowie organizacji Amerykańskiego Czerwonego Krzyża. W ramach tej organizacji, pod okiem Stelli Tylskiej, uczestniczyła w 1920 roku w jednej z sekcji kursu dla pielęgniarek. Całe życie udzielała się jako pielęgniarka, rozwijając też system pomocy pielęgniarskiej w Polsce. Zmarła na nowotwór 29 kwietnia 1973 roku.

 

Bł. Hanna nie używała wielkich słów, nie gromiła, nie pisała traktatów, ale służyła najuboższym i chorym, z pokorą i cierpliwością. Bóg dawał jej ogromną moc. Pokładała w nim nadzieję, będąc przekonana, że nigdy jej nie zostawi i pomoże wypełnić jej powołanie do końca.

 

Bł. Hanna jest wzorem nie tylko dla pielęgniarek, ale dla wszystkich ludzi, którzy chcą pełnić wolę Bożą. Wola ta polega zaś na miłości Boga i bliźniego, która wypełnia się właśnie na codziennej służbie. Uczmy się od niej tej pracowitości na rzecz drugich, pozbawionej interesowności i patrzenia na siebie. Czerpmy wewnętrzną siłę od Boga, patrząc na Chrystusa, najdoskonalszego Nauczyciela i Sługę, który nie widział nic złego, w tym, by umywać nogi swoim uczniom. Więcej, dostrzegał w tym wypełnienie woli Bożej i przejaw prawdziwej miłości.

Życie wypełnione na służbie

 

„Nasze pragnienie powinno dotykać nieba. Nasza Ojczyzna jest w niebie. Cieszymy się z tej drogi i nie możemy powiedzieć, że źle myślimy, kiedy chcemy ujrzeć te nasze cztery siostry, które są w Domu Ojca, jako te, które przegrały życie. Nie! Ich życie wypełniło się na służbie. To jest dar miły Bogu, ale i dla nas potrzebny” – powiedział bp Romuald Kamiński nawiązując do czterech pielęgniarek, które zmarły na koronawirusa, służąc chorym podczas epidemii.

 

 

 

W poniedziałek, 22 czerwca 2020 roku, w przeddzień rocznicy chrztu bł. Hanny Chrzanowskiej (23.06.1903 r.) Biskup Romuald Kamiński sprawował Mszę Świętą w intencji środowiska pielęgniarek, w szczególności za pielęgniarki zmarłe na koronawirusa. Opracowane na podstawie kazania wygłoszonego tego dnia.

 

Zobacz więcej: