SalveNET

Home / kościół  / Wolność od pokus – Michał Guzek

Wolność od pokus – Michał Guzek

I Niedziela Wielkiego Postu, 10.03.2019 r. (Łk 4, 1-13)
– Największym szczęściem dla mnie jest być wolnym od pokusy pieniądza, władzy, lęku, że mogę utracić jutro pracę. Przychodzi mi jedna odpowiedź, że żeby być wolnym, to muszę się trzymać Boga, Jego sakramentów, sakramentu pokuty, adoracji, po prostu być z Nim, trzymać się Słowa, które do mnie kieruje – mówił Michał Guzek, dziennikarz Radia Wnet i prezes Fundacji Chrześcijańskie Granie

– Potrzebna jest decyzja. To nie polega na tym, że podejmę ją dziś, decyzja potrzebna jest każdego dnia – dodawał