Home / Przeczytaj  / Wierność w drobnych sprawach | 7 słów Pana Jezusa na krzyżu

Wierność w drobnych sprawach | 7 słów Pana Jezusa na krzyżu

Wraz z Bractwem Słowa Bożego zapraszamy na cykl z wielkopostnymi rozmowami. „Siedem Słów” to słowa wypowiedziane przez Pana Jezusa na krzyżu. Są punktem wyjścia do krótkiej rozmowy i refleksji nad wydarzeniami, które dokonały się dwa tysiące lat temu na Golgocie. Rozmowę prowadzili: ks. Karol Oparcik (z parafii Wniebowstąpienia Pańskiego) i Joanna Człapska (z Bractwa Słowa Bożego).

 

SŁOWO SZÓSTE: „Wykonało się” (J 19, 29-30)

 

„A znajdowało się tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę nasączoną octem i podano Mu do ust. Kiedy Jezus skosztował octu, powiedział: Wykonało się; po czym skłonił głowę i oddał Ducha”.

 

Joanna Człapska: Święty Paweł powiedział w jednym z listów: „W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem”. Jak strzec wiary?

 

Karol Oparcik: To jest temat rzeka. Z jednej strony można powiedzieć: ile ludzi tyle sposobów rozwijania wiary. Główną ścieżkę nam zostawił Chrystus, czyli Ewangelię, swoje życie. I to są słowa, które niosą życie, słowa, które dają nadzieję, które nas pocieszają, umacniają. Czasami może nawet i denerwują, bo nie lubimy, kiedy dowiadujemy się prawdy o sobie i widzimy, że wcale nie jesteśmy tacy święci, za jakich się uważamy albo tak idealni, jakie mamy mniemanie o sobie. I stąd tak ważne jest, żeby chcieć w swoim życiu przede wszystkim trwać. Jezus kilkakrotnie w Ewangelii stwierdza: „Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony”. I dlatego ta wytrwałość w modlitwie, w życiu sakramentalnym, w dziełach miłosierdzia to jest taka nasza codzienność. I tutaj musimy pamiętać, że wiara w zdecydowanej większości nie będzie się składała z takich wielkich aktów heroizmu, ze śmierci męczeńskiej, poświęcenia dla Jezusa w imię wiary i miłości do Niego. Tylko to jest tzw. białe męczeństwo, czyli to jest ta wierność w codziennych sprawach, w drobnych sprawach Chrystusowi, wierność modlitwie, a także rozwój życia duchowego poprzez praktykę postu i wreszcie przez akty miłości. Woda gasi pragnienie, a jałmużna zakrywa wiele grzechów.

 

Joanna Człapska: Jedno stwierdzenie: „wykonało się” i zasłona ciemności, niebo się rozdarło. I początek. Nie koniec. Początek, na który trzeba chwilę poczekać, na który trzeba się otworzyć.

 

Karol Oparcik: Cyprian Kamil Norwid mówił: „Krzyż stał się nam bramą”. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko mówił, że przez krzyż wiedzie droga do zmartwychwstania i innej drogi nie ma. I to zdanie Jezusa: „wykonało się”. Czyli cały ten proces zbawczy. Wiele tysięcy lat oczekiwania na nadejście Mesjasza. W końcu właśnie ta scena Zwiastowania, narodziny Pana Jezusa, Jego ciche, ukryte dorastanie w Nazarecie, podjęcie pracy potem z chwilą chrztu w Jordanie, rozpoczęcie publicznej działalności, czyli przepowiadanie Dobrej Nowiny. Swój punkt kulminacyjny właśnie znajduje w krzyżu na Golgocie. Ale musimy też zaznaczyć, że na krzyżu się nie kończy, tak samo, jak nasze życie tu na ziemi nie kończy się z chwilą śmierci. To jest zamknięcie tego rozdziału ziemskiego, a otworzenie nowej karty pod hasłem: „życie wieczne”. To zdanie Jezusa: „wykonało się” jest tym dopięciem na ostatni guzik całej Jego misji, misji, która była bardzo spójna, jeżeli chodzi o Jego słowa i czyny. I krzyż Jezusa to potwierdza, ale chodzi też o misję, która dopiero się zacznie tak naprawdę w życiu i w sercu Apostołów, ale też każdego człowieka wierzącego, a także i w nas. To jest właśnie ten moment zmartwychwstania Pana Jezusa, że to „wykonało się” trwa. Nie skończyło się z chwilą zamknięcia oczu.

 

Joanna Człapska: Można powiedzieć, że te słowa niosą nadzieję.

 

Karol Oparcik: Tym bardziej, że zbliżamy się już do końcówki Wielkiego Postu. Mamy pewne podsumowania, co nam się w tych tygodniach udało, co się nie udało. Ile z tych założeń i obietnic, które złożyliśmy Panu Bogu, ale też i zakładaliśmy coś dobrego w tej pracy duchowej nad sobą. Ile z tego wszystkiego się udało i się nie udało. A może więcej się nie udało, niż się udało. I to zdanie Pana Jezusa, które już jest prawie ostatnim zdaniem, ostatnim krzykiem Jezusa tutaj na ziemi daje nam tę nadzieję. Daje nam tę nadzieję, że jeśli ufamy Panu Bogu, to z Nim wszystko jest możliwe. Co więcej, nawet śmierć nie jest nas w stanie odłączyć od miłości Boga.

 

 

Fragmenty Ewangelii pochodzą z Pisma Świętego, Edycja Świętego Pawła, 2005.

 

Zobacz więcej:

Podziel się:

Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na instalację plików cookies na swoim urządzeniu więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close