SalveNET

Home / duchowość  / W tym zawiera się wszystko co dotyczy rozwoju człowieka [IM#05]

W tym zawiera się wszystko co dotyczy rozwoju człowieka [IM#05]

– Inną praktyką, którą bardzo sobie cenię jako katolik jest sakrament pokuty i pojednania. Staram się go traktować nie jako obowiązek wynikający z przykazań kościelnych, ale podchodzić do niego w sposób praktyczny. Tak rzadko zatrzymujemy się aby pomyśleć nad swoim życiem; dokąd zmierzamy, jak wygląda nasz rozwój – mówił Wojciech Mroczyński