SalveNET

Home / Przeczytaj  / To są kłamstwa diabła – dr Anna Saj

To są kłamstwa diabła – dr Anna Saj

„Każdego z nas dopadają wątpliwości. Każdego z nas dopada zniechęcenie. Każdy z nas łapie się na tym, że nic mu się nie chce i najchętniej by to już zostawił. Każdy z nas łapie się na takiej myśli, że to nie ma sensu, Bóg o mnie zapomniał, jestem jakimś drugoplanowym tworem, że może wszystkim się udaje, ale ja to jestem taka chodząca porażka. Każdy z nas łapie się na takich myślach. Ale to są kłamstwa diabła” – mówi dr Anna Saj. W jaki sposób stać się podobnym do Boga? Dr Anna Saj, świecka misjonarka w ramach katolickiego Instytutu Ewangelizacji Świata ICPE Misja, dzieli się swoim doświadczeniem wiary i przybliża receptę na zmianę postrzegania świata.

 

Możesz być pewny, że Bóg myśli o tobie pozytywnie

„Kim ty właściwie jesteś? Zostałeś stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Jesteś nowym stworzeniem w Chrystusie – mówi dr Anna Saj. – Jesteś duchowy. Jesteś niepodrabialny. Jesteś niepowtarzalny, niesamowity, niezwykle uzdolniony. Możesz wiele. Możesz wieść zadowolone życie. Możesz dobrze wychować swoje dzieci. Możesz być dobry na swoim stanowisku pracy. Możesz być radosny. Możesz pokładać ufność w Bogu. Możesz opierać się na swoim Stwórcy. Możesz być pewny tego, że Bóg zawsze dobrze o tobie myśli. Możesz być zadowolony z tego, jak ci idzie. Możesz być pewny, że Bóg nie jesteś zestresowany tym, że coś ci nie wychodzi. Możesz być pewny, że Bóg daje ci czas. Możesz być pewny, że zostałeś przyjęty do domu Ojca. Możesz być pewny, że Bóg patrzy na ciebie jak na syna. Możesz być pewny, że Bóg otworzył dla ciebie niebo. Nie musisz czuć się potępiony. Możesz być pewny, że zostałeś usprawiedliwiony, ponieważ krew Chrystusa została za ciebie przelana. Możesz być pewny, że Bóg dokończy dzieło, które rozpoczął w tobie. Możesz być pewny, że Bóg jest po twojej stronie. Bóg myśli pozytywnie. Zacznij być taki jak On. Realizuj to dzieło upodabniania się do Niego. Myśl pozytywnie”.

 

To szatan wmawia ci, że jesteś najgorszy

 

„Bądź zachęcający. Bądź wspierający. Bądź tym, który jest zadowolony. Bądź tym, który przynosi pokój. Kiedy Chrystus po zmartwychwstaniu wszedł do pomieszczenia, w którym przebywali Apostołowie, powiedział: „Pokój wam”. To było w tej sytuacji, kiedy wątpliwości drążyły serca Apostołów. Każdego z nas dopadają wątpliwości. Każdego z nas dopada zniechęcenie. Każdy z nas łapie się na tym, że nic mu się nie chce i najchętniej by to już zostawił. Każdy z nas łapie się na takiej myśli, że to nie ma sensu, Bóg o mnie zapomniał, jestem jakimś drugoplanowym tworem, że może wszystkim się udaje, ale ja to jestem taka chodząca porażka. Każdy z nas łapie się na takich myślach. Ale to są kłamstwa diabła”.

 

Zacznij realizować swoją nowość w życiu

 

„Musisz to wiedzieć i musisz się ogarnąć, stanąć w miejscu wiary i pewności, jaki jest Bóg. Jest pozytywny. Jest dobrze nastawiony. I ty jako nowe stworzenie jesteś w Chrystusie. I w każdej chwili możesz pamiętać, że to co dawne minęło. Dzisiaj jeśli czytasz to, to nawet dzisiaj możesz podjąć decyzję, że nie wracasz do tego co dawne. I super. Zacznij realizować swoją nowość w życiu. Przestań wracać do tego, co było. Nie musisz rozpamiętywać, nie musisz roztrząsać tych historii, które były dla ciebie trudne. Po prostu to co dawne minęło, umarłeś w Chrystusie i to wszystko, co było istotą twojej natury, już o tobie nie stanowi. Dzisiaj o tobie stanowi to, czym jesteś w Chrystusie. Dzisiaj myśl o sobie dobrze. Myśl tak, jak Bóg myśli o tobie i bądź zadowolony”.

 

Zobacz więcej: