SalveNET

Home / Przeczytaj  / Sztuka komunikacji w sytuacjach kryzysowych

Sztuka komunikacji w sytuacjach kryzysowych

W dzisiejszych czasach media odgrywają kluczową rolę w przekazywaniu informacji o trudnych i przykrych wydarzeniach. Prof. Monika Przybysz, medioznawca z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, podkreśla, że szybkość przekazu jest wartością, ale jednocześnie bardzo łatwo jest popełnić błędy. Reklamodawcy kierują się zasadą, że ten, kto jest pierwszy, wygrywa, co sprawia, że media często uciekają się do chwytów tabloidowych, aby przyciągnąć uwagę odbiorców.   Prof. Przybysz zaznacza, że rzetelność i adekwatność informacji są kluczowe, zwłaszcza w kontekście przekazywania trudnych wiadomości. W dobie nadmiaru negatywnych informacji, ważne jest podawanie treści zgodnych z prawdą, a nie tylko tych, które wywołają duże emocje. Wymogi podstawowe, takie jak kryteria informacyjne i rzetelność, powinny być spełnione zarówno przez media, jak i przez inne instytucje, które przekazują informacje.   W kontekście sytuacji kryzysowych, Prof. Przybysz zwraca uwagę na ważność komunikacji w innych obszarach, takich jak sfera medyczna. Podkreśla, że lekarze powinni przekazywać trudne informacje pacjentom z empatią i uczciwością, aby umożliwić im przygotowanie się do tego, co ich czeka. Prawda i empatia są kluczowe w tego typu sytuacjach.   Prof. Monika Przybysz podkreśla również znaczenie zadośćuczynienia w sytuacjach kryzysowych. Zarówno firmy, jak i osoby prywatne, powinny skupić się na podaniu możliwości zaradzenia sytuacji oraz zadośćuczynienia za zaistniałe trudności.   Wnioskiem z rozmowy jest fakt, że w komunikacji kryzysowej kluczowe są czynniki takie jak szybkość, prawda, empatia oraz zadośćuczynienie. Dobra informacja kryzysowa powinna zawierać wszystkie niezbędne detale i szczegóły, a także propozycje działań, które mogą pomóc oswoić się z zaistniałą sytuacją.   Seria „Sztuka dialogu” jest dostępna na kanale YouTube Salve NET i została sfinansowana ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.   Red. Salve NET