SalveNET

Home / Przeczytaj  / Początki Zgromadzenia || Pasjoniści: 300 lat w cieniu krzyża

Początki Zgromadzenia || Pasjoniści: 300 lat w cieniu krzyża

Łukasz Andrzejewski CP zaprasza na historyczną podróż do początków Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa, które miało miejsce 300 lat temu. O. Łukasz opowiada o tym, jak wyglądały okoliczności założenia przez Pawła Danei nowego zgromadzenia.

 

Paweł od Krzyża

 

Początki Zgromadzenia Pasjonistów są nierozerwalnie związane z postacią św. Pawła od Krzyża, Pawła Franciszka Danei. To moment jego obłóczyn 22 listopada 1721 r. uznaje się za początek istnienia Pasjonistów. Dlaczego akurat to wydarzenie? Dlaczego akurat ten chłopak? Paweł był wówczas 26-letnim młodzieńcem, nikomu szerzej nie znanym, który jednak wywarł tak wielki wpływ na los Zgromadzenia, Kościoła, świata. Paweł wybrał życie oparte na Ewangelii, na wierności Słowu Bożemu. Rozumiał też od początku, że jest to powołanie nie tylko dla niego, ale też dla braci, którzy będą chcieli dzielić z nim taki sposób życia.

 

Obłóczyny i reguła

 

Dla swojego pomysłu Paweł pozyskał biskupa Alessandri, Franciszka Arbario di Gattinara, który zgadza się obłóczyć go, czyli nałożyć mu czarny, pokutny habit, który Paweł wcześniej ujrzał w pewnej wizji wewnętrznej. W czasie tej ceremonii Paweł przyjmuje przydomek „od krzyża”. Niedługo później rozpoczyna 40-dniowe rekolekcji w niewielkiej celi przy kościele św. Karola w Castelazzo.

 

W czasie tych rekolekcji napisał regułę dla tworzącego się Zgromadzenia. Jak wierzył, wizję tej reguły, wizję tekstu wlał mu do serca Bóg. O tym pierwszym tekście wiemy stosunkowo niewiele, ponieważ nie zachował się w całości. Został tylko początek, koniec i kilka ustępów. Z tego, co jednak pozostawił po sobie Paweł i pierwsi biografowie wskazują, Paweł bardzo mocny nacisk stawiał na ubóstwo, które miało stać się fundamentem życia zakonników.

 

Zgromadzenie Pasjonistów

 

Prawdopodobnie wynikało to z doświadczenia, z tego, co widział, w otaczającym go świecie. Paweł widział, jak wielu zakonników w jego czasach, ślubowało ubóstwo, ale nie było mu wiernym. W 1746 r. pisał do przyjaciół, że życie pasjonistów ma być zgodne z życiem Apostołów, radykalnym podążaniem za Chrystusem. W jego życiu widać umiłowanie modlitwy, które tworzy zażyłe relacje z Bogiem. Paweł pojechał do Rzymu, myśląc, że zostanie przyjęty przez papieża od razu. Został jednak wyrzucony przez odźwiernego pałacu papieskiego, a jego wizja potrzebowała czasu, aby się zrealizować.

Ślubowanie

 

Po niedoszłej wizycie u papieża Paweł składa ślub w kościele Matki Bożej na Kwirynale, że całkowicie poświęci się głoszeniu Męki Jezusa Chrystusa, a także będzie zachęcał braci, by robili to samo. To właśnie ten element stanie się podstawową misją Zgromadzenia.

 

Jubileusz

 

Data inauguracji Jubileuszu, 22 listopada 2020 r., odnosi się do dnia, w którym Paweł Danei w 1720 roku, porzucił działalność handlową i rozpoczął 40-dniowe rekolekcje w celi kościoła św. Karola w Castellazzo (AL), podczas których napisał Regułę przyszłego Zgromadzenia. Czuł natchnienie, by „zebrać towarzyszy, aby rozważać i głosić światu miłość Jezusa Ukrzyżowanego”. Jego rekolekcje zakończyły się 1 stycznia 1721 r. Stąd daty Jubileuszu pasjonistów: 22 listopada 2020 – 1 stycznia 2022.

Temat jubileuszu

 

Tematem Jubileuszu jest „Odnowić naszą misję: wdzięczność, proroctwo i nadzieja”. Przełożony Generalny o. Joachim Rego tak wyjaśnił istotę obchodów jubileuszu: „Ich celem jest pogłębienie naszego zaangażowania w podtrzymywanie żywej pamięci o Męce Pańskiej jako ostatecznym wyrazie miłości Boga do wszystkich ludzi i do stworzenia oraz poszukiwanie nowych dróg promowania i pamiętania o Męce Pańskiej” („Memoria Passionis ”).

 

O Zgromadzeniu Pasjonistów: https://www.passio.info.pl/

 

Zobacz więcej: