SalveNET

Home / Przeczytaj  / Archanioł Michał jest opiekunem życia w łasce – bp Marek Solarczyk

Archanioł Michał jest opiekunem życia w łasce – bp Marek Solarczyk

Święty Michał – jego imię oznacza „Któż jak Bóg”. To jest wołanie człowieka, który chce być wierny. To jest wołanie stworzenia, które chce być wierne Bogu. I właśnie w tym określeniu „Któż jak Bóg” jest z jednej strony jasne potwierdzenie wartości Boga, a z drugiej strony refleksja, która mówi, że jeśli tam nie będziesz, to co będzie? Chcemy być, bo tam jest życie – mówił bp Marek Solarczyk.

 

Św. Michał przewodzi walce duchowej

 

„Święty Michał Archanioł staną na czele sił Bożego Ducha walczących z szatanem – mówił bp Marek Solarczyk. – W Apokalipsie powiedziane jest, że stało się to dzięki mocy krwi Baranka. Uświadamiamy sobie, że stajemy wobec wyjątkowego dzieła, które zwykliśmy nazywać, „dziełem stworzenia”. To jest tajemnica Boga, który wszystko uczynił dobrym. Tajemnica Bożej mocy polega na tym, że On prowadzi wszystko, aby się rozwinęło, pomimo ludzkiego grzechu, pomimo sprzeciwu człowieka, który nie chce Bogu służyć. Aniołowie istnieją, aby oddać chwałę Bogu, aby pokazać i umocnić to, co jest darem Bożej dobroci, Bożego piękna”.

 

Będę sławił imię Boga

 

Powtarzamy za psalmistą: Będę Ci śpiewał psalm wobec aniołów. Psalmista wypowiada wyjątkowe słowa: Będę sławił Twoje imię za łaskę i wierność Twoją. To są trzy momenty, które mogły przejść obok nas. Tymczasem w tych słowach zawarte jest olbrzymie bogactwo. Te słowa: Będę sławił imię Boga zawierają dla nas bardzo ważne przesłanie. Stajemy dzisiaj w mocy dobrego Ducha, Ducha Świętego, stworzeń duchowych, aniołów, które są nam dane do pomocy. W sakramencie chrztu wypowiada się imię człowieka, wypowiadana jest formuła: Ja ciebie chrzczę, każdego przywołuje się po imieniu. W czasie Mszy świętej odwołujemy się do imienia Bożego, ona nas przemienia. Jest to wyjątkowe zaproszenie, wyjątkowy dar i wyjątkowa tajemnica. W sakramencie bierzmowania też pojawia się imię patrona, a w sakramencie małżeństwa jest przywoływane błogosławieństwo W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Imię jako tajemnica włączenia w Boga. Warto prosić św. Michała Archanioła, aby był stróżem naszej wierności Bogu”.

 

Będę sławił Boga za łaskę i wierność

 

„Drugim etapem są słowa Będę sławił Boga za łaskę. To jest trudno do powiedzenia. Dzięki sakramentom trwamy w jedności Boga. Chcemy to przeżywać i chcemy to rozwijać. Każdy obrzęd ma pewną zewnętrzną formę, ale wprowadza nas w duchowe życie Boga. Modlitwa nie polega jedynie na wypowiadaniu słów. Jest przywoływaniem łaski Bożej, pragnieniem, aby Pan nam błogosławił, wspierał nas i nasze dzieci. Nie modlimy się przy tym sami, ale we wspólnocie, na którą zawsze możemy liczyć. Trzecim etapem z kolei są słowa, że Będziemy sławili Boga za wierność. Chodzi o wierność Boga, o to, co nam ofiarowuje. Jest to jednak także wołanie o naszą wierność, abyśmy byli wierni Bogu. W tym określeniu „Któż jak Bóg” jest z jednej strony jasne potwierdzenie wartości Boga, a z drugiej strony refleksja, która mówi, że jeśli tam nie będziesz, to co będzie? Chcemy być, bo tam jest życie. Tego wszystkiego orędownikiem i strażnikiem jest św. Michał Archanioł”.

 

Polecajmy się św. Michałowie Archaniołowi

 

„Miejmy to przekonanie, że chcemy żyć z Bogiem, w Jego imię. Często jest nam trudno, to, co nas otacza, zasłania nam to. Inne wartości nam się narzucają. Chcemy być jednak wierni. Święty Michał Archanioł pomoże nam być przy Nim. Zaangażowanie w wiele dzieł jest dobre, ale czasami nas rozprasza. Nie pozwólmy na to, by Bóg kiedykolwiek zniknął nam z oczu. Żyjmy hasłem: Któż jak Bóg. Jest to piękne wyznanie i program dla każdego z nas”.

 

Opracowane na podstawie homilii bpa Marka Solarczyka wygłoszonej podczas Mszy świętej z poświęceniem figury św. Michała Archanioła w parafii Przemienienia Pańskiego w Radzyminie, 28 września 2020 roku.

 

Zobacz więcej: