SalveNET

Home / Przeczytaj  / Moc adoracji. Św. Józef i modlitwa za jego przyczyną

Moc adoracji. Św. Józef i modlitwa za jego przyczyną

Józef

Jak wielka jest moc adoracji? Jak wielkim wspomożycielem jest św. Józef? Czy „ prawną ochronę życia” można wymodlić? Czy Warszawskie Jerycho przemieni świat? Magdalena Kurek, wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Marcin Kamiński, prezes KSM wyjaśniają, dlaczego młodzi ludzie zdecydowali się wziąć sprawy w swoje ręce i bronić życia, a także dlaczego to św. Józef został ich patronem.

 

Warszawskie Jerycho

 

W Warszawie co roku odbywa się Jerycho – 7-dniowa nieustająca adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji życia poczętego. Modlitwy odbywają się zwykle w kaplicy Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi  przy ul. Hożej 53. Magdalena Kurek tłumaczy, że modlitwa trwa tydzień, bo tyle trwało oblężenie starotestamentalnego miasta. „Wierzymy w to, że modlitwa jest w stanie skruszyć serca wszystkich” – dodaje.

 

Św. Józef i moc adoracji

 

Chociaż przy tej okazji nie wychodzi się z transparentami, walka trwa w zaciszu kaplicy. Na modlitwę przychodzą różne osoby, w tym także te, które kiedyś dokonały aborcji. Św. Józef jako Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny i przybrany ojciec Jezusa jest wzorem troski o życie i modlitwy. Warto się do niego uciekać w każdej sytuacji, zwłaszcza, kiedy życie ludzie, i to tych najmniejszych, najbardziej bezbronnych, znajdujących się łonach matek, jest zagrożone.

 

Dlaczego warto?

 

Marcin Kamiński tłumaczy: „Musimy budować świadomość tego, kiedy zaczyna się życie. Jeżeli ta świadomość będzie, to nie będzie problemu z aborcją”. O owocach adoracji mówi z kolei Magdalena Kurek: „Wszystko w swoim czasie. Pan Bóg działa i to nie nam wyrokować, czy modlitwa została wysłuchana, czy nie. Jeżeli choć kilka osób zmieni swoje życie, to uznamy to za sukces. Przychodzą osoby, które dokonały aborcji. Myślę, że warto to robić. Świata od razu nie zmienimy, zaczynamy od małego kroku”.

 

Modlitwa do św. Józefa w intencji rodziny

 

Święty Józefie, Oblubieńcze Bogurodzicy Maryi, Opiekunie rodzin, Twojej ojcowskiej opiece powierzył Bóg swojego Syna i Jego Niepokalaną Matkę. Z największą miłością wypełniałeś obowiązki troskliwego Ojca i Opiekuna Najświętszej Rodziny. Powierzam Ci moją rodzinę, nasze prace, radości i cierpienia. Powierzam Co moje dzieci (moich rodziców). Wprowadź Jezusa do naszego domu, pomóż przyjąć Go do naszych serc, uproś łaskę miłości, zgody i pokoju, aby nasza rodzina osiągnęła szczęście doczesne i wieczne. Amen.

 

Modlitwa codzienna do świętego Józefa

O święty Józefie, mniemany Ojcze i Opiekunie Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, najmilszy Oblubieńcze Matki Jego, Przeczystej Dziewicy Maryi! Ja, N.N. Ciebie obieram sobie dziś i po wszystkie dni mego życia za Patrona, Ojca i Opiekuna i postanawiam mocno głosić i rozszerzać zawsze i wszędzie Twoją chwałę i cześć. Błagam Cię pokornie, racz mnie przyjąć za swego sługę. Ratuj mnie we wszystkich potrzebach duszy i ciała, broń od wszystkich nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, zachowaj mnie do wszelkiego niebezpieczeństwa, nieszczęścia i złego przypadku. Szczególnie zaś w godzinę mej śmierci przybądź, wspieraj i ratuj mnie wraz z Niepokalaną Oblubienicą Twoją Maryją, abym nie zginął, ale miał żywot wieczny i z Wami wielbił Boga po wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Akt poświęcenia się świętemu Józefowi

Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie i Maryi najdroższy mojemu sercu, Tobie się powierzam i oddaję, jak powierzyli się Twej opiece Boży Syn i Jego Przeczysta Matka. Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja na całe życie obieram Cię za Ojca, Opiekuna, Obrońcę i Przewodnika mej duszy. O mój najlepszy Ojcze, święty Józefie, prowadź mnie prostą drogą do Jezusa i Maryi. Naucz mnie kochać wszystkich czystą miłością i być gotowym do poświęceń dla bliźnich. Naucz walczyć z pokusami ciała, świata i szatana i znosić w cichości każdy krzyż, jaki mnie spotka. Naucz pokory i posłuszeństwa woli Bożej. O najdroższy święty Józefie, bądź Piastunem mej duszy, odkupionej Krwią Chrystusa. Czuwaj nade mną, jak strzegłeś Dzieciątka Jezus, a ja Ci przyrzekam wierność, miłość i całkowite posłuszeństwo, bo ufam, że za Twym wstawiennictwem będę zbawiony. Nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij mnie pod swą Ojcowską opiekę. Amen.

 

 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży –
organizacja katolików, którzy swoją młodość chcą przeżyć, a nie przespać.

https://ksm.org.pl/

 

Zobacz więcej: