SalveNET

Home / Przeczytaj  / Jubileusz 30-lecia Radia Warszawa

Jubileusz 30-lecia Radia Warszawa

W tym roku mija 30 lat od emisji pierwszej audycji Radia Warszawa. Od wielu miesięcy na antenie i w mediach społecznościowych, poprzez specjalne audycje i zapowiedzi zachęca Słuchaczy i Przyjaciół Radia do wspominania i wspólnego świętowania. Kulminacyjnym momentem obchodów 30-lecia Radia Warszawa była uroczysta Msza Święta, która odbyła się 2 października o godz.16.00 w katedrze warszawsko-praskiej pw. św. Michała Archanioła. Podczas niej bp Jacek Grzybowski powiedział okolicznościową homilię.

 

Rola Aniołów jest ogromna

 

„Katedra, w której się znajdujemy, jest poświęcona temu przemożnemu uczestnikowi dzieła zbawienia, którego wspomina w kilku miejscach Pismo Święte – mówił bp Jacek Grzybowski. – Jak wiemy, w ogóle angelologia wywodzi się z Biblii. I w Starym, i w Nowym Testamencie pojawiają się pierwsze wzmianki dotyczące istot, które nie są Bogiem, ale nie są także człowiekiem. Są to istoty, które uczestniczą w historii Boga i człowieka, ale mają bardzo specyficzne funkcje i zadania. Ich rola, chociaż nie są widzialni, choć widzialne są ich dzieła i czyny, jest ogromna. Każdy, kto uważnie czyta Biblię od Księgi Rodzaju aż do Apokalipsy św. Jana, widzi, że anielska obecność w Biblii jest dominująca czasami. Właściwie każda księga Biblii wspomina o Aniołach, o tych dobrych duchach, które są sługami Boga i pomocnikami człowieka, jak i tych złych oraz nieprawych, czyli demonów, szatanów”.

 

Aniołowie w nauczaniu Kościoła

 

„Biblia nas poucza, że obok widzialnego świata ludzi, świata przyrody, świata dotykalnego, są rzeczywistości realne, ale niewidzialne. Są istoty, osoby, które mają podobne cechy jak my. Są wolne, inteligentne, zdolne do relacji, ale nie mają tego atrybutu, który mamy my i który bywa dla nas obciążeniem. Chodzi mianowicie o fizyczne ciała. W tradycji chrześcijańskiej angelologia jest bardzo rozbudowana. Czołową postacią jest tutaj Pseudo-Dionizy Areopagita i jego dzieło dotyczące hierarchii anielskiej. Opisuje on dziewięć chórów anielskich, w grupach po trzy. On pierwszy uporządkował w wymiarze chrześcijańskim angelologię. Drugą postacią, która nauczała nas kim są aniołowie, jaka jest ich rola, jest nie kto inny niż Doktor Anielski, czyli św. Tomasz z Akwinu. Święty ten podjął bardzo ważne kwestie dotyczące ich życia”.

 

Podwójna rola Aniołów

 

„Anioł poza swoją rolą posłańca, głoszącego Bożą chwałę, ma też rolę świadka. Św. Jan pisze: Oto tysiąc tysięcy służyło mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed nim. Dalej zauważa: Otwarto księgi. Oto są świadkowie. Przeżywamy dzisiaj jubileusz i to okrągły Radia Warszawa. Cieszymy się z tego, że przez 30 lat w naszej archidiecezji Radio Warszawa spełniało tę podwójną rolę anielską. Było zawsze posłannikiem treści, Słowa Bożego, słowa pouczenia, wyjaśnienia, formacji. Jest podobne do Aniołów w tym, że Aniołów nie widać, ale ich działanie się przejawia. Fali radiowych też nie widać. Radio jest czymś nie narzucającym się, a jednocześnie wypełniającym przestrzeń bardzo dyskretnie. Ma w sobie coś z dotyku Anioła”.

 

Radio Warszawa jest świadkiem

 

„Radio Warszawa spełniało rolę misyjną, posłannictwa, ale także Radio, poprzez swoje archiwa, jest świadkiem tego wszystkiego, co działo się w naszej diecezji. Jest pięknym świadkiem, jak wiele dobra, jak wiele prawdy, jak wiele zaangażowania, jak wiele miłości, jak wiele trudu i cierpienia realizowało się tutaj, na tym terenie, pośród ludzi, kapłanów, biskupów, sióstr zakupów, wspólnot. W związku z tym, w tym uroczystym dniu, we wspomnienie świętych Archaniołów Michała, Archanioła i Gabriela przypominamy sobie, króciutką rzecz jasna, lekcję angelologii. Chcemy życzyć Radiu Warszawa, aby dalej spełniało tę misję, misję posłannictwa, słowa, treści, formacji, misję świadectwa, dobra, które realizuje się tutaj w naszej diecezji, pośród tutejszych wiernych”.

 

Zobacz więcej: