SalveNET

Home / Przeczytaj  / Jezus Chrystus, Najwyższy i Wieczny Kapłan – bp Romuald Kamiński

Jezus Chrystus, Najwyższy i Wieczny Kapłan – bp Romuald Kamiński

Kim jest Pan Jezus? Mówimy: „Najwyższym, Wiecznym Kapłanem”. Ale nas bardziej interesuje, dlaczego On tę misję podjął. Jakie są zadania Najwyższego i Wiecznego Kapłana, którym jest Jezus? Po pierwsze, aby dbał o majestat Boży, dbał o coraz to większą chwałę Bożą. Po drugie, aby prowadził ludzi do zbawienia – mówił bp Romuald Kamiński.

 

Zadania Najwyższego Kapłana

 

„Chciałbym podzielić się pewnymi refleksjami na temat Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana oraz święta Mu poświęconego. Tylko jedna parafia na 184 w diecezji warszawsko-praskiej jest poświęcona właśnie Chrystusowi, Najwyższemu Kapłanowi. Samo to święto ma krótką historię, bo zostało ustanowione w ostatnich latach. Pierwsze obchody odbyły się 23 maja 2013 roku. Chodzi o spojrzenie na misję Pana Jezusa, na to, kim On jest. Mówimy, że jest „Najwyższym i wiecznym kapłanem”. To jedno. Ale nas bardziej interesuje, dlaczego On tę misję podjął. Jakie są zadania Najwyższego i Wiecznego Kapłana, którym jest Jezus? Otóż dwa są takie elementy, o których była mowa w modlitwie wprowadzającej. Po pierwsze, aby dbał o majestat Boży, dbał o coraz to większą chwałę Bożą. Po drugie, aby prowadził ludzi do zbawienia”.

 

Pytania przed snem

 

„Kiedy przyjrzymy się tym zadaniom, które spoczęły z woli Ojca Niebieskiego na Synu Bożym, to my dochodzimy do wniosku, że to są zadania, które każdemu z nas przynależą. Gdyby bowiem ktoś nas zapytał, jakie cele głównie obraliśmy, to co byśmy odpowiedzieli? Nie jest to proste pytanie, można odpowiadać cały dzień i to prawidłowo. Gdyby jednak skupić odpowiedź jak w soczewce, to co byśmy chcieli powiedzieć? Właśnie to. Nasze życiowe zadania powinny być tak konstruowane, tak prowadzone, tak wypełniane żeby była coraz to większa chwała Boża i pożytek zbawienny dla ludzi pośród których żyjemy. Co więcej, uwaga praktyczna. Jeśli przychodzi wieczór i refleksja, że skoro mamy jeszcze trochę czasu i sił to warto dokonać rachunku sumienia, to wtedy powinniśmy zadać sobie te samy pytania. Czy w tych okolicznościach i czasie, który został mi darowany, mogę powiedzieć, że mój Ojciec Niebieski jest ze mnie zadowolony? Czy przysporzyłem Mu chwały, tak po ludzku biorąc? Czy przysporzyłem Mu radości? Czy będzie mógł się mną pochwalić, tak jak by to zrobiła kochająca mama czy kochający tata, patrząc na dziecko? Te relacje są te same. Przez te relacje czysto ludzkie możemy pięknie wyjaśnić te relacje do Pana Boga. Poza pytaniem o to, czy mój Ojciec Niebieski jest zadowolony z tej mojej codziennej krzątaniny, powinniśmy zadać sobie jeszcze inne pytanie. Czy ludzie, których spotykałem podczas tej pielgrzymki, są także ze mnie zadowoleni. To znaczy, czy pomogłem im w realizacji ich zadań. Nie daj Boże, żebym im przeszkodził albo sprawił, że przez mój grzech oni także popełnili grzech”.

 

Historia święta Chrystusa Najwyższego Kapłana

 

Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana to święto liturgiczne w Kościele katolickim wyznaczone przez Stolicę Apostolską w 2012 r. na czwartek po niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Pierwsze obchody odbyły się 23 maja 2013 roku. W niektórych wspólnotach zakonnych i krajach święto to obchodzono od lat. Rozszerzone zostało na cały Kościół katolicki przez Benedykta XVI, pod koniec jego pontyfikatu. Obchody mają podkreślać potrzebę świętości życia duchowieństwa oraz pobudzać działania zmierzające do zwiększenia liczby powołań do kapłaństwa.

 

Opracowane na podstawie homilii bpa Romualda Kamińskiego wygłoszonej w uroczystość Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, 4 czerwca 2020 roku w powstającym ośrodku duszpasterskim w Warszawie-Kobiałce.

 

Zobacz więcej: