SalveNET

Home / Przeczytaj  / Jan Paweł II – dar dla świata || ks. Krzysztof Ziółkowski

Jan Paweł II – dar dla świata || ks. Krzysztof Ziółkowski

W roku 2020 świętowaliśmy setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II. Kim ten święty człowiek był dla Kościoła, świata, Europy, Polski czy Warszawy? Jak wielkim darem był dla każdego z nas? Co zyskaliśmy dzięki jego pontyfikatowi? Z tymi pytaniami zmierzył się ks. Krzysztof Ziółkowski, proboszcz sanktuarium św. Jana Pawła II w Radzyminie.

 

Walka o wolność narodów

 

„Pontyfikat Jana Pawła II był też wyjątkowy i szczególny ze względu na jego zaangażowanie się w sprawy świata – zauważył ks. Krzysztof Ziółkowski. – Przecież Kościół działa w świecie, dlatego też tam, gdzie Jan Paweł II pojawiał się, wprowadzał pokój, a także sprawiał, że obalane były dyktatury. Przykład tego mamy w Chile, gdzie rządził Pinochet. Po wizycie Papieża Polaka zostaje obalona dyktatura Pinocheta. Podobnie mamy w Argentynie. Podobnie mamy w Paragwaju. Po wizytach Jana Pawła II te dyktatury zostają obalone i ludzie mogą cieszyć się wolnością. Cieszyć się wolnością to, jak wiemy, również mieć możliwość swobodnego wyznawania wiary. Jan Paweł II przyczynił się także do tego, że w Europie również te dyktatury zostały odsunięte od władzy. Przykładem jest Polska. Dał nam przykład niwelowania niesprawiedliwości społecznych. Walczył o to, żeby zauważać ludzi potrzebujących. Walczył o to, żeby zauważać ludzi dyskryminowanych, żeby zauważać ludzi prześladowanych”.

 

Starania o pokój

 

„O tym się nie mówi, ale tam, gdzie Jan Paweł II udawał się z pielgrzymką. tam też często spotykał się albo z więźniami, albo z ludźmi chorymi. Jeżeli to były kraje, w których są slamsy, czy też miejsca, w których jest bieda, tego kamery nie pokazywały, bo nikt tego nie chciał, to wiemy, że Jan Paweł II spotykał się z ludźmi, którzy tam byli na marginesie życia. To było wielkim wyróżnikiem tego pontyfikatu. Jeżeli chodzi o świat, Jan Paweł II zaangażowany był w dialog międzynarodowy, dialog do spraw pokoju. My dzisiaj już nie pamiętamy, ale 10 lat pontyfikatu Jana Pawła II było naznaczonych ryzykiem wojny nuklearnej i wszystkie rozmowy, spotkania, które prowadził, miały na celu też wyciszenie tych konfliktów, tych napięć, jakie miały miejsce między Wschodem a Zachodem. Jan Paweł II bronił praw człowieka i przyczynił się walnie do tego, żebyśmy mogli w pokoju budować nową cywilizację, cywilizację miłości. On sam doświadczył przecież wiele niesprawiedliwości wojny. Znał to z własnego doświadczenia, więc przestrzegał świat przed konfliktami zbrojnymi. Angażował się w dialog po to, żeby ludzie mogli żyć w pokoju”.

 

Zmagania z niesprawiedliwością społeczną

 

„W swoim nauczaniu Jan Paweł II zwracał uwagę na niesprawiedliwość społeczną. Zależało mu na tym, żeby niwelować wszelkiego rodzaju różnice społeczne, a szczególnie dyskryminację. To też spowodowało, że bronił praw człowieka. Starał się też pokazać nam, jak ważna jest jedność, jeśli chodzi o różne inicjatywy. Taką inicjatywą była modlitwa w Asyżu, gdzie modlono się o pokój, bo wiemy, że było wtedy zagrożenie wybuchem konfliktów, nawet na skalę światową. Jan Paweł II swoim autorytetem potrafił zaangażować wiele osób – przedstawicieli różnych kultur i religii do wspólnego celu, wspólnej idei, by ludzie na świecie nie cierpieli. Jan Paweł II nakłaniał rządzących na spotkaniach z nimi do tego, by likwidowali podziały na ludzi biednych i bogatych. Nakłaniał do tego, by znosili nowe formy kolonializmu, które przyczyniają się do wyzysku człowieka przez człowieka. To leżało na jego sercu. My możemy powiedzieć o duchowości. Jana Pawła II. On zawsze chciał być z tymi najbiedniejszymi, z tymi pokrzywdzonymi, tak jak wskazuje w Ewangelii Jezus Chrystus, tych ludzi zawsze mieć będziemy. Jan Paweł II nie był obojętny na ich los. To było też treścią jego pontyfikatu”.

 

 

Zobacz więcej: