SalveNET

Home / Przeczytaj  / Drogą do zbawienia jest Jezus | Siostra Michaela Pawlik OP

Drogą do zbawienia jest Jezus | Siostra Michaela Pawlik OP

„Mamy dowód, że Jezus był osobą boską. Czynił cuda, w cudowny sposób powstało Jego życie z dziewiczej matki. Wskrzeszał umarłych i wiele innych cudów czynił” – mówi siostra Michaela Pawlik OP, która jednocześnie ostrzega, by nie przyjmować, że wszystkie religie są prawdziwe i prowadzą do Boga.

 

Nie wszystkie religie są dobre

 

„Chciałabym przestrzec przed takim zabobonem, że wszystkie religie są dobre i prowadzą do Boga – mówi siostra Michaela Pawlik OP. – A także, że nieważne w co kto wierzy, byleby był dobrym człowiekiem. Każda religia daje inne normy postępowania. Jeżeli ja wierzę np. w to, co świadkowie Jehowy, że transfuzja krwi jest grzechem, to będę jej unikał nawet za cenę życia. Spotkałam człowieka, który miał ciężki wypadek i potrzebował transfuzji krwi. Nie przyjechał jednak po nią, bo jest świadkiem Jehowy. On wierzy, że to jest grzech, wobec czego woli umrzeć niż grzech popełnić, tak jak wszyscy święci, męczennicy woleli umrzeć niż bałwochwalstwo popełnić. Więc jeżeli ktoś wierzy błędnie, to tak błędnie postępuje. Ja miałam wiele razy transfuzję krwi i wcale nie uważam, że przez to grzeszyłam, że ja Boga przez to obraziłam. Więc każda religia ma inne normy postępowania. Nie można powiedzieć że wszystko jedno, która religia. Stosuje się bowiem do tej albo do innej zasady. Jeżeli weźmiemy wyznawców Kryszny to jest wielkim grzechem jedzenie mięsa, zwłaszcza wołowiny, bo krowa jest święta. Dlatego my musimy zastanowić się nad tym, w co wierzymy. Jeżeli ktoś jest niezadowolony z religii, jaką wyznaje, niech szuka prawdziwej. Na jakiej podstawie rozpoznać, że to prawdziwa religia? Nie chcę tutaj cytować świadków Jehowy. Nie mamy dowodów, że ci, co założyli ruch Świadków Jehowy, byli boskimi postaciami. Natomiast chrześcijaństwo założył Jezus”.

 

Kościół założył Bóg

 

„Mamy dowód, że Jezus był osobą boską. Czynił cuda, w cudowny sposób powstało Jego życie z dziewiczej matki. Wskrzeszał umarłych i wiele innych cudów czynił. Weźmy Łazarza, który kilka dni leżał w grobie. Siostra zmarłego mówi: „cuchnie”. Czyli już ciało się rozkładało. A Jezus mówi: „Wyjdź z grobu” i zmarły wychodzi. To jest absolutny dowód boskiej mocy Pana życia i śmierci. Dalej Jezus na Górze Tabor przemienił się, ukazał swoją boską postać. Rozmawiał z Mojżeszem i Eliaszem. I sam później zmartwychwstał. Do nieba wstąpił, ludzie widzieli jak do nieba wstępował. Nie ma nigdzie zapisanego w żadnych księgach religijnych takiego człowieka uważanego za boską postać, jakim był Jezus i dlatego tylko tu można oprzeć się na Jego argumentach, że to, co mówi, jest prawdą. Jak jest Bogiem, to mówi prawdę i się nie myli”.

 

Prawda o Koranie

 

„Koran pierwotny, którego tradycyjni muzułmanie przestrzegają, zawiera teksty bardzo rażące, nakazujące mordować tych, którzy nie czczą Allaha i nie są mu posłuszni. Ale jest druga redakcja Koranu. W XIX wieku zostały wycięte te rozdziały, te zdania, które nas oburzają. Jak się czyta ten Koran z XIX wieku, to tam nie ma zdań, które by nas raziły. Nie ma mowy o zabijaniu, wszystko jest piękne. Wyrzucony został np. paragraf, gdzie jest mowa o krwawej ofierze składanej z ludzi, o paleniu wdów. Ludzie wierzą, że Mahomet miał objawienie. On mówił, że anioł do ucha mu dyktował tekst. Jaki jest jednak dowód, że to był anioł? A może to był anioł upadły? Znam wielu ludzi chorych na schizofrenię, którzy mieli jakieś wizje, którzy uważali, że to faktycznie prawdziwe objawienie, a to było złudzenie”.

Prawdziwość objawienia chrześcijańskiego

 

„Powstaje pytanie, czy Mahomet nie wymyślił objawienia, aby zachęcić swoich wyznawców do podboju świata. Muzułmanin może powiedzieć jednak: „A jaki masz dowód, że Paweł faktycznie przez Boga był nawiedzony?”. Kiedy upadł, miał wizję Jezusa, który go zapytał: „czemu mnie prześladujesz”. Wyznawca Allaha mógłby powiedzieć, że ma paranoję. Proszę zwrócić jednak uwagę, że Pan Bóg zadbał o to, żebyśmy mieli zaufanie do tego, co mówi Paweł. Ten sam Bóg objawił się pewnemu chrześcijaninowi i powiedział mu, żeby przyjął Pawła, bo go wybrał jako narzędzie i on pójdzie do pogan. A tego niw mógł sobie wymyślić, dlatego że bał się Szawła i mówił do Pana Jezusa: „Panie, on ma listy od obcych kapłanów i prześladowców. On przyjedzie tutaj do Damaszku, żeby nas uwięzić”. A Jezus jednak mówi, że nie, że wybrał go sobie. Mamy potwierdzenie prawdziwości objawienia danego Pawłowi”.

 

Zobacz więcej: