SalveNET

Home / Przeczytaj  / Dom – Adwent

Dom – Adwent

Ostatni dzwonek przed świętami Bożego Narodzenia! Dom wysprzątany? A co z domem twojego serca? Czy jesteś duchowo gotowy na przyjście Pana? „Już najwyższy czas, aby obudziła się w nas świadomość bliskości Bożego Narodzenia Zadajmy sobie pytanie o nasze wykorzystanie tegorocznego okresu Adwentu” – mówi ks. Jan Staruchowicz.

 

Czytanie z 2 Księgi Samuela

 

„Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił dokoła wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natana: «Spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie». Natan powiedział do króla: «Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą». Lecz tej samej nocy Pan skierował do Natana następujące słowa: «Idź i powiedz mojemu słudze, Dawidowi: To mówi Pan: „Czy ty zbudujesz Mi dom na mieszkanie? zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim, nad Izraelem. i byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś, wytraciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi, Izraelowi, i osadzę go tam, i będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się więcej i ludzie nikczemni nie będą go już uciskać jak dawniej. Od czasu, kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem cię pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan zapowiedział, że sam Pan dom ci zbuduje. Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem. Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki»” (2 Sm 7,1-29).

 

Wysprzątać dom swojego serca

 

„Już najwyższy czas, aby obudziła się w nas świadomość bliskości Bożego Narodzenia – mówi ks. Jan Staruchowicz. – Zadajmy sobie pytanie o nasze wykorzystanie tegorocznego okresu Adwentu. Bo czyż nie mogą nas spotkać rozterki podobne do tych dawidowych? Król widzi pewien zgrzyt. On mieszka w pałacu, a co z Bogiem? Mieszkanie na raty wysprzątane, większość prezentów pewnie kupiona, ale zapomniałem o Bogu. To jak teraz zabrać się za przygotowanie miejsca Panu? Bóg przez proroka Natana pyta króla Dawida i nas: Czy ty zbudujesz mi dom? Jednocześnie przypomina obietnicę daną Dawidowi, że to Pan zbuduje jemu dom. Tu kryje się odpowiedź na pytanie, jak zbudować dom Panu. Najpierw pozwól Jemu budować”.

 

Trzeba budować na Bogu

 

„On nie jest kimś, kogo można okiełznać od tak. Kimś komu będę dyktował warunki. Przyjdź teraz, przyjdź później, kiedy wykonam swoje obowiązki. Czasami możemy przesadnie uwierzyć w moc i siłę naszych ludzkich wysiłków przed Bogiem. O ile te ludzkie wysiłki są nam potrzebne, bo jesteśmy ludźmi – porządek świąteczny, potrawy, uroczysty ornat – to wszystko pomaga nam jedynie przeżywać podniosłość pewnych chwil. Staje się znakiem tego, że chcę dać Bogu to, co mam najlepsze. Ale jeżeli będą to przejawy tylko zewnętrzne, na nic się nie zdadzą. Bóg jest zawsze pierwszy ze swoją łaską. Pozwól Jemu działać. Dom to nie tylko budynek. To cała dynastia. Przodkowie, potomkowie, moja historia, moja przyszłość, owoce wiary, cała sieć połączeń tego, co łączy się z moim ja. Daj Mu budować twoje ja na Nim. Tak jak Dawid, który oddał życie Bogu. Tak jak Maryja. Najpierw trzeba powiedzieć: Tak. Ty jesteś Panem. Niech będzie po Twojemu. Wtedy rzeczywiście dom, twoja tożsamość, życie stanie się naprawdę godnym przybytkiem, aby przyjąć nadchodzącego Zbawiciela. A zatem, jak wygląda w ostatnim czasie twoja modlitwa? Czy znalazłeś już na spowiedź? Na pojednanie w rodzinie?”.

 

Zobacz więcej: