SalveNET

Home / Przeczytaj  / Musimy stawać się sługami Boga przez wszystko – bp Jacek Grzybowski

Musimy stawać się sługami Boga przez wszystko – bp Jacek Grzybowski

Grzybowski

W sobotę przed trzecią niedzielą Wielkiego Postu w Konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej z diecezji warszawsko-praskiej przeżywali swój dzień skupienia. Spotkanie zakończyła Msza Święta sprawowana przez bpa Jacka Grzybowskiego. Bp Grzybowski tłumaczył, że musimy stawać się sługami Boga przez wszystko.

 

Znaczenie formacji

 

Bp Grzybowski zaznaczył, że nigdy nie możemy zaniedbywać naszej formacji i nawet jeśli czas jest szczególnie trudny przez pandemię, warto o tym pamiętać. Mówił wręcz, że żadne okoliczności nie zwalniają nas z pracy nad sobą, poprawy swojej postawy, realizowania drogi sługi Bożego, który w Kościele ma swoje zadania i pełni swoje funkcje.

 

Różne posługi w Kościele

 

Bp Grzybowski mówił na temat różnych posług w Kościele: „Pełniąc różnego rodzaju posługi w Kościele niejako stajemy się widoczni i będziemy oceniani i wobec nas będą oczekiwania. My musimy z pokorą przyjąć to i realizować swoje zadania, swoją służbę w taki sposób, aby jak mówi Pismo nie dając nikomu sposobności do zgorszenia, aby nie wyszydzono naszej posługi, stawać się sługami Boga przez wszystko – i to co dzieje się parafii, w kościelnych zespołach parafialnych, i to co dzieje się w domu, w sąsiedztwie, na ulicy i w naszych środowiskach”.

 

Pokora przede wszystkim

 

Bp Grzybowski podkreślał, że pełnienie widocznych posług w swoich parafiach i wspólnotach nie zwalnia z ciągłego odnajdywania w sobie pokory. W każdej posłudze w Kościele trzeba pamiętać o tym, by wciąż wierzyć w tajemnicę i rozbudzać w sobie gorliwość. Trzeba też pamiętać, że na tych, którzy ją sprawują, spoczywa duży ciężar. Bycie zauważanym oznacza, że trzeba też świecić przykładem. Należy zwracać uwagę na to, jak wygląda nasze życie rodzinne, relacje małżeńskie, jak wygląda nasze odnoszenie się do ludzi, jakie są nasze dzieci, jak nas postrzegają sąsiedzi, jak odnosimy się do matki i ojca.

 

Obraz wspólnoty Kościoła

 

Każdy kto pełni jakąś funkcję w Kościele, przez swoje życie ukazuje pewien obraz wspólnoty Kościoła. Dotyczy to nie tylko kapłanów. Oczywiście, wielu ludziom Kościół kojarzy się wyłącznie z księżmi i biskupami i to przez ich pryzmat go oceniają. Kiedy jednak ktoś poznaje Kościół lepiej, widzi, że wspólnota Kościoła jest dużo szersza, utożsamia ją nie tylko z księżmi, ale ze wszystkimi ludźmi zaangażowanymi w życie parafii, jak organiści, lektorzy, zakrystianie, pomocnicy ks. proboszcza i wierni.

 

Nie obrażać się na krytykę

 

Każdemu z nas można postawić zarzut, że nie żyjemy zgodnie z tym, co wyznajemy i co reprezentujemy. Bp Grzybowski podkreśla, że nie można się obrażać, kiedy się go usłyszy. Wobec tych, którzy bowiem działają w Kościele, w jakiś sposób go reprezentują, stawiane są oczekiwania i ocenia się ich. Trzeba to przyjąć z pokorą. Nie należy nikomu dawać powodu do zgorszenia. Mamy stawać się sługami Boga przez wszystko.

 

Moc sakramentów i prowadzenie Boga

 

Bp Grzybowski przytoczył na końcu piękną kolektę z dnia: „Boże, Ty przez swoje sakramenty dajesz nam udział w dobrach wiecznych, chociaż żyjemy jeszcze na ziemi. Kieruj naszym życiem doczesnym i doprowadź do światłości, w której przebywasz”.

 

 

 

Zobacz więcej: