SalveNET

Home / Przeczytaj  / Żyjmy Ewangelią na co dzień, aby nie było nienawiści – bp Romuald Kamiński

Żyjmy Ewangelią na co dzień, aby nie było nienawiści – bp Romuald Kamiński

Żyjmy

„Nic tak nie jest wartościowe, jak pamięć o naszych bliźnich i o Ojczyźnie czyniona na modlitwie, przed Bogiem” – mówił bp Romuald Kamiński, wspominając 226. rocznicę Rzezi Pragi, którą obchodziliśmy w zeszłym roku. Biskup dodał, że pamięć modlitewna sięga daleko, także do wydarzeń oddalonych o setki, a nawet tysiące lat. Wspominamy ważne wydarzenia historyczne także po to, by powierzyć je opatrzności Bożej i prosić Boga o błogosławieństwo.

 

 

Prosić o błogosławieństwo

 

 

Co jednak znaczy, żeby Bóg pobłogosławił wydarzeniom sprzed ponad 200 lat? Trzeba najpierw zrozumieć, co zawiera słowo „pobłogosławić”. Otóż znaczy to „oddać Bogu”. Kiedy się modlimy i oddajemy wszystko Bogu, łącznie z wydarzeniami historycznymi jak rzeź Pragi, chcemy prosić dla tych, którzy oddali życie, o życie wieczne, o przebaczenie win. Prosimy przy tym o to nie tylko dla tych, którzy byli naszymi braćmi z racji wspólnoty Kościoła, języka, kultury. Inaczej Pan Jezus mógłby do nas powiedzieć, że jesteśmy jak poganie, bo On przyszedł na ten świat, aby zbawić wszystkich.

 

 

O przebaczenie dla wszystkich

 

 

Mamy prosić o przebaczenie grzechów naszych polskich patriotów i ich wrogów, którzy często przyczynili się do ich śmierci. Mamy też jednocześnie prosić o przebaczenie grzechów nas wszystkich. Ojczyzna to nasza matka, dlatego należy jej się pamięć i szacunek, które wyrażają się m.in. w modlitewnym wspomnieniu. Służba jej to także troska o to, byśmy byli dobrymi uczniami Chrystusa, to znaczy takimi, którzy żyją Ewangelią na co dzień. W ten sposób jesteśmy najbardziej przydatni i Ojczyźnie, i naszym braciom i siostrom, Polakom i Polkom, i każdemu innemu człowiekowi.

 

 

Przyjąć fundamentalne prawa

 

 

Tak wiele jest zła na świecie, tak wiele upodlenia, tak wiele wojen, bo tak wielu ludzi nie przyjmuje oczywistych i fundamentalnych praw, praw Bożych. Tak w 1794 r., podczas rzezi Pragi, mieliśmy do czynienia z ich podeptaniem. Jako wierzący musimy być źródłem świata w tym świecie. O tym przypomina nam św. Paweł: „(…) prosimy i zaklinamy was w Panu Jezusie: według tego, coście od nas przejęli w sprawie sposobu postępowania i podobania się Bogu – jak już postępujecie – stawajcie się coraz doskonalszymi! Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy wam przez Pana Jezusa. Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie: powstrzymywanie się od rozpusty, aby każdy umiał utrzymywać ciało własne w świętości i we czci, a nie w pożądliwej namiętności, jak to czynią nie znający Boga poganie. Niech nikt w tej sprawie nie wykracza i nie oszukuje brata swego, albowiem, jak wam to przedtem powiedzieliśmy, zapewniając uroczyście: Bóg jest mścicielem tego wszystkiego. Nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości” (Tes 4,1-7).

 

 

Insurekcja Kościuszkowska i rzeź Pragi

 

 

Między drugim i trzecim rozbiorem Polski dokonała się Insurekcja Kościuszkowska, która była zrywem przeciwko okupantom. Naczelnik powstania Tadeusz Kościuszko, który 24 marca 1794 r. powołał mężczyzn do walki, doczekał się odzewu w całej Rzeczypospolitej. Celem powstania była i obrona granic, i obrona integralności narodu, i obrona wiary i kultury, tego wszystkiego, co stanowi Ojczyznę. Insurekcja przyniosła wielkie zwycięstwa i straszne porażki. 4 listopada 1794 r., parę dni przed zakończeniem walk, doszło do tragicznego wydarzenia. Zginęło wówczas kilku tysięcy żołnierzy i może nawet do 20 tys. cywilów, mieszkańców Pragi, zamordowanych przez okupantów. 16 listopada zakończyła się insurekcja i niedługo potem dokonał się III rozbiór Polski.

 

Pamiętajmy

 

Pamiętajmy, że rozumienie tamtych wydarzeń jest niezwykle ważne. Uczą nas one bowiem mądrości wynikającej z doświadczenia tamtych pokoleń. Módlmy się o to, byśmy byli mądrzejsi. Obecnie nie jesteśmy w stanie wojny, ani nie trwa powstanie, ale wiele trudności jest bardzo podobnych. Powstaje pytanie natomiast, czy jesteśmy mądrzejsi od naszych przodków. Odpowiedź na to pytanie musi sobie zadać każdy z nas.

 

 

 

Opracowano na podstawie kazania bpa Romualda Kamińskiego wygłoszonego w dniu 4 listopada 2020 r. w 226. rocznicę Rzezi Pragi.

 

Zobacz więcej: