Home / Przeczytaj  / Żyjmy Ewangelią na co dzień, aby nie było nienawiści – bp Romuald Kamiński

Żyjmy Ewangelią na co dzień, aby nie było nienawiści – bp Romuald Kamiński

Żyjmy

„Nic tak nie jest wartościowe, jak pamięć o naszych bliźnich i o Ojczyźnie czyniona na modlitwie, przed Bogiem” – mówił bp Romuald Kamiński, wspominając 226. rocznicę Rzezi Pragi, którą obchodziliśmy w zeszłym roku. Biskup dodał, że pamięć modlitewna sięga daleko, także do wydarzeń oddalonych o setki, a nawet tysiące lat. Wspominamy ważne wydarzenia historyczne także po to, by powierzyć je opatrzności Bożej i prosić Boga o błogosławieństwo.

 

 

Prosić o błogosławieństwo

 

 

Co jednak znaczy, żeby Bóg pobłogosławił wydarzeniom sprzed ponad 200 lat? Trzeba najpierw zrozumieć, co zawiera słowo „pobłogosławić”. Otóż znaczy to „oddać Bogu”. Kiedy się modlimy i oddajemy wszystko Bogu, łącznie z wydarzeniami historycznymi jak rzeź Pragi, chcemy prosić dla tych, którzy oddali życie, o życie wieczne, o przebaczenie win. Prosimy przy tym o to nie tylko dla tych, którzy byli naszymi braćmi z racji wspólnoty Kościoła, języka, kultury. Inaczej Pan Jezus mógłby do nas powiedzieć, że jesteśmy jak poganie, bo On przyszedł na ten świat, aby zbawić wszystkich.

 

 

O przebaczenie dla wszystkich

 

 

Mamy prosić o przebaczenie grzechów naszych polskich patriotów i ich wrogów, którzy często przyczynili się do ich śmierci. Mamy też jednocześnie prosić o przebaczenie grzechów nas wszystkich. Ojczyzna to nasza matka, dlatego należy jej się pamięć i szacunek, które wyrażają się m.in. w modlitewnym wspomnieniu. Służba jej to także troska o to, byśmy byli dobrymi uczniami Chrystusa, to znaczy takimi, którzy żyją Ewangelią na co dzień. W ten sposób jesteśmy najbardziej przydatni i Ojczyźnie, i naszym braciom i siostrom, Polakom i Polkom, i każdemu innemu człowiekowi.

 

 

Przyjąć fundamentalne prawa

 

 

Tak wiele jest zła na świecie, tak wiele upodlenia, tak wiele wojen, bo tak wielu ludzi nie przyjmuje oczywistych i fundamentalnych praw, praw Bożych. Tak w 1794 r., podczas rzezi Pragi, mieliśmy do czynienia z ich podeptaniem. Jako wierzący musimy być źródłem świata w tym świecie. O tym przypomina nam św. Paweł: „(…) prosimy i zaklinamy was w Panu Jezusie: według tego, coście od nas przejęli w sprawie sposobu postępowania i podobania się Bogu – jak już postępujecie – stawajcie się coraz doskonalszymi! Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy wam przez Pana Jezusa. Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie: powstrzymywanie się od rozpusty, aby każdy umiał utrzymywać ciało własne w świętości i we czci, a nie w pożądliwej namiętności, jak to czynią nie znający Boga poganie. Niech nikt w tej sprawie nie wykracza i nie oszukuje brata swego, albowiem, jak wam to przedtem powiedzieliśmy, zapewniając uroczyście: Bóg jest mścicielem tego wszystkiego. Nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości” (Tes 4,1-7).

 

 

Insurekcja Kościuszkowska i rzeź Pragi

 

 

Między drugim i trzecim rozbiorem Polski dokonała się Insurekcja Kościuszkowska, która była zrywem przeciwko okupantom. Naczelnik powstania Tadeusz Kościuszko, który 24 marca 1794 r. powołał mężczyzn do walki, doczekał się odzewu w całej Rzeczypospolitej. Celem powstania była i obrona granic, i obrona integralności narodu, i obrona wiary i kultury, tego wszystkiego, co stanowi Ojczyznę. Insurekcja przyniosła wielkie zwycięstwa i straszne porażki. 4 listopada 1794 r., parę dni przed zakończeniem walk, doszło do tragicznego wydarzenia. Zginęło wówczas kilku tysięcy żołnierzy i może nawet do 20 tys. cywilów, mieszkańców Pragi, zamordowanych przez okupantów. 16 listopada zakończyła się insurekcja i niedługo potem dokonał się III rozbiór Polski.

 

Pamiętajmy

 

Pamiętajmy, że rozumienie tamtych wydarzeń jest niezwykle ważne. Uczą nas one bowiem mądrości wynikającej z doświadczenia tamtych pokoleń. Módlmy się o to, byśmy byli mądrzejsi. Obecnie nie jesteśmy w stanie wojny, ani nie trwa powstanie, ale wiele trudności jest bardzo podobnych. Powstaje pytanie natomiast, czy jesteśmy mądrzejsi od naszych przodków. Odpowiedź na to pytanie musi sobie zadać każdy z nas.

 

 

 

Opracowano na podstawie kazania bpa Romualda Kamińskiego wygłoszonego w dniu 4 listopada 2020 r. w 226. rocznicę Rzezi Pragi.

 

Zobacz więcej:

 

Podziel się:

Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na instalację plików cookies na swoim urządzeniu więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close