SalveNET

Home / Przeczytaj  / Życie w łasce. Dostęp do samego Boga – o. Tomasz Gałuszka OP

Życie w łasce. Dostęp do samego Boga – o. Tomasz Gałuszka OP

„Jak wygląda życie w łasce uświęcającej? Czym się różni od życia bez łaski? Czym jest łaska? Moglibyśmy zakończyć na tym, że łaska jest wielką tajemnicą, ale św. Tomasz stara się odpowiedzieć i daje filozoficzne wyjaśnienia, również biblijne. Gdyby nie było łaski, to w spotkaniu Stwórcy ze stworzeniem, stworzenie zostałoby wchłonięte i przestalibyśmy istnieć. Człowiek w łasce uświęcającej ciągle zostaje człowiekiem, ale dzięki łasce zdobywa kompletne nowe właściwości, które bez tego ognia, bez tej światłości, zupełnie by nie miał” –mówił o. Tomasz Gałuszka OP, który tłumaczy na czym polega teologia charyzmatów według św. Tomasza z Akwinu.

 

Łaska jest niepoznawalna

 

„Bóg stworzył wszystko, podtrzymuje to, kieruje, dba. Wśród stworzeń jesteśmy tacy piękni, czasami mniej lub bardziej jak inne zwierzaki, jak inne stworzenia, ale równocześnie mamy w sobie coś, co nie pochodzi ze świata, duszę rozumną, intelekt i wolę – mówił o. Tomasz Gałuszka OP. –Bóg zrobił wszystko, żeby człowieka nie zostawić tylko w poczuciu bezgranicznego pragnienia, które nigdy nie zostanie zaspokojone. Już w raju człowiekowi dał możliwość obcowania z Nim poprzez dar stworzony, jakim jest łaska. Czym ona jest? Jest tutaj, można powiedzieć, pewien problem, z którym nawet święty Tomasz się mierzył. Zastanawiał się, czym ta łaska jest i nawet na końcu traktatu o łasce mówi o tym, że tak naprawdę łaska jest wielką tajemnicą, ponieważ zarówno jej początek, przedmiot, jak i cel są całkowicie w Bogu, a ponieważ Bóg jest niepoznawalny, dlatego też łaska sama w sobie również jest niepoznawalna. Jest tajemnicza. Oczywiście moglibyśmy na tym zakończyć. Powiedzieć, że łaska jest wielką tajemnicą, ale jednak Święty Tomasz stara się dać odpowiedź. A zatem czym ona jest? Tomasz zastanawiał się, co to musiałoby być, żeby między Bogiem, który jest Stwórcą, jest kompletnie z innego porządku, który się w ogóle nie miesza ze swoim stworzeniem, mógł spotkać się ze swoim stworzeniem, które jest z tego świata”.

 

Łaska jest jak pomost

 

„Dlatego też pojawia się piękna biblijna metafora, obraz, ale tak naprawdę rzeczywistość. Mianowicie łaska, która jest takim pomostem między Bogiem a człowiekiem, między Stwórcą a stworzeniem, jest jak niezwykły pomost. Buduje niezwykłą relację, która jest całkowicie zakorzeniona w samym Bogu i od Boga pochodzi, bo to jest zawsze dar z jego strony, ale równocześnie to jest taki dar, który sprawia, że człowiek może pozostać człowiekiem, a Bóg może pozostać Bogiem. Gdyby nie było łaski, to trzeba by było pomyśleć, że w spotkaniu Stwórcy ze stworzeniem po prostu stworzenie zostałoby wchłonięte i przestalibyśmy istnieć, a Bóg nas chce. Bóg po prostu chce nas takimi, jacy jesteśmy, ale równocześnie musi być zachowana ta niezwykła relacja. Ten niezwykły, pewien błogosławiony miłosny dystans, który nie jest jednak jakąś pustą przestrzenią, ale jest po prostu tym, co człowieka czyni możliwym i daje mu dostęp do Boga samego. I to jest właśnie łaska, która z jednej strony stanowi pomoc, ale to też nie jest dobry obraz do końca, ponieważ łaska jest również czymś, co człowieka przenika”.

 

Łaska jest jak ogień

 

„Tomasz daje taki dobry obraz. Czym jest łaska uświęcająca? Mianowicie łaska uświęcająca jest jak ogień, który płonie w rozpalonym metalu. Metal zostaje ciągle sobą, ale równocześnie płonie i nabiera całkowicie nowych właściwości. Zaczyna świecić, zaczyna być taki giętki. Może wydaje również ciepło, więc generalnie to jest bardzo ciekawe. Metal zostaje metalem, ale przyjmuje naturę ognia i to samo Tomasz mówi, dzieje się z człowiekiem. Dzięki łasce uświęcającej człowiek ciągle zostaje człowiekiem, takim, jakim był. Ale dzięki łasce zdobywa kompletnie nowe właściwości, które bez tego ognia, bez tej światłości, by nie miał. Dzięki łasce uświęcającej człowiek, nawet który jest niedoskonały, nawet jeśli mu czegoś brak, jest w stanie czynić za pomocą nawet swoich braków niezwykłe rzeczy. Człowiek bez łaski może rzeczywiście wykonywać pewne czynności naturalne, może rozwijać umiejętności, natomiast człowiek w łasce uświęcającej może zmieniać świat, może go przemieniać”.

 

Zobacz więcej: