SalveNET

Home / Przeczytaj  / Walka królestwa Boga z królestwem Szatana – bp Jacek Grzybowski

Walka królestwa Boga z królestwem Szatana – bp Jacek Grzybowski

„Walka królestwa Boga z królestwem Szatana podejmuje się ustanowienia poddanych u Szatana i uczniów u Chrystusa. Szatan podsuwa myśl, aby Króla Niebieskiego zamienić z pomocą najedzonych tłumów w Króla Jerozolimy, w króla ludzi sytych, których szczytem marzeń jest siedzieć po prawicy i po lewicy. Powstają tak nowi Neronowie, nowi Dioklecjanowie, nowi Stalinowie, imperatorzy i władcy, którzy podejmują szatańska walkę hasłem: 'chleba i igrzysk’, głoszonym do dnia dzisiejszego” – te słowa bł. kard. Stefana Wyszyńskiego przytoczył w homilii uroczystości Chrystusa Króla w katedrze warszawsko-praskiej bp Jacek Grzybowski. „Musimy czuć się ciągle na nowo – inaczej było za czasów Prymasa Wyszyńskiego, inaczej na początku wolnej Polski po ’89 roku, inaczej jest teraz – ale musimy uczyć się wciąż na nowo realizowania prawdziwego Królestwa Chrystusa” – dodał bp Jacek Grzybowski.

Wyobrażenia Pana Jezusa

 

„Musimy zdać sobie sprawę, że nasze najczęstsze wyobrażenia związane z Chrystusem nie dotyczą wprost tego tytułu Chrystusa Króla Wszechświata — mówił bp Jacek Grzybowski. – Zwróćcie uwagę, że najczęściej wyobrażamy sobie Jezusa jako nauczyciela pośród pól i wzgórz Galilei, z uczniami, nauczającego. Albo nad jeziorem Genezaret siedzi w łodzi i naucza lud. Albo jako małe dziecko w stajence, w ramionach Matki Bożej, w ubogiej chatce. Albo w obrazach Jego męki, drogi krzyżowej, samego ukrzyżowania i Jezusa zmartwychwstałego, wychodzącego z grobu. Właściwie bardzo trudno jest nam sobie wyobrazić i w ikonografii chrześcijańskiej nie jest to częste, Chrystusa Króla, Chrystusa władcę. Najczęstsze obrazy Jezusa, najpierw przygotowywane przez ikonografię, a obecnie przez film, to obraz pięknego, postawnego mężczyzny, który mówi o królestwie Bożym”.

Apokalipsa o Chrystusie

 

„Jak wyobrazić sobie i zrozumieć to, o czym mówi Apokalipsa na temat Chrystusa? Ten Jezus, maleńki, ze stajenki, umęczony i odarty z godności, o którym mówi Apokalipsa: Pierworodny umarłych, władca królów ziemi, nadchodzący z obłokami, Alfa i Omega, Ten, Który Jest, Który Był, Który Przychodzi. Wszechmogący, Logos, jak mówi pięknie język grecki, treść, sens, moc. Słowo, przez które wszystko się stało. Bez którego nic się nie stało, co się stało. On jest wszystkim, Chrystus, zasada wszystkiego, początek i koniec, zmartwychwstanie wszystkiego. Na Jego imię, o czym mówi List do Filipian, zegnie się każde kolano, każde, istot ziemskich, niebieskich i podziemnych. Autor Listu chce powiedzieć, że każde stworzenie uzna, że On jest Panem. Dlatego w tamtych czasach tytuł monarcha, król, władca to ten, który ma władzę. Tak jak cezar miał pełną władzę nad życiem i śmiercią poddanych, tak samo Jezus. I takiego Jezusa czcimy w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, zasadę wszystkiego”.

Chrystus Król

 

„Jezus jest królem, który wszystko stworzył, bo została mu przez Ojca dana władza we wszelkim stworzeniu. Najwyższy władca wszelkiego stworzenia. Kard. Stefan Wyszyński mówi o tym tak: Królowanie Chrystusa, najwyższego władcy całego stworzenia, wyraża się trojako. On ma władzę prawodawczą, bo Jego słowo jest prawem. On ma władzę sądzenia, bo przyjdzie jako sędzia. A zatem prymas Wyszyński mówi, że On jest prawem, On jest sędzią, On jest sprawiedliwością. Tyle tylko, że to ujęcie Jezusa jest dziś ukryte, nawet przedstawić sobie tak rozumianego Chrystusa jest trudno. Bliższy nam jest ten Chrystus z pozycji Syna Człowieczego, małe dziecko, mężczyzna, posłany przez Boga, aby głosić królestwo, ubiczowany, poraniony, ukrzyżowany. (…) Prymas zauważał, że trwa walka królestwa Boga z królestwem szatana: Walka królestwa Boga z królestwem Szatana podejmuje się ustanowienia poddanych u Szatana i uczniów u Chrystusa. Szatan podsuwa myśl, aby Króla Niebieskiego zamienić z pomocą najedzonych tłumów w Króla Jerozolimy, w króla ludzi sytych, których szczytem marzeń jest siedzieć po prawicy i po lewicy. Powstają tak nowi Neronowie, nowi Dioklecjanowie, nowi Stalinowie, imperatorzy i władcy, którzy podejmują szatańska walkę hasłem: 'chleba i igrzysk’, głoszonym do dnia dzisiejszego”.

 

Zobacz więcej: