SalveNET

Home / Przeczytaj  / Rozpoczęcie Synodu o synodalności – homilia bpa Jacka Grzybowskiego

Rozpoczęcie Synodu o synodalności – homilia bpa Jacka Grzybowskiego

Nasza praca będzie polegała na tym, aby szczerze, głęboko, prawdziwie wgłębić się w problemy współczesnego Kościoła. Żeby zobaczyć, jakie są największe i najważniejsze wyzwania. Papież mówi, że trzeba zobaczyć, co Duch Święty mówi do Kościoła XXI wieku. Chcemy zobaczyć, jakie są nasze bóle, doświadczenia, potrzeby – mówił bp Jacek Grzybowski.

 

Zamysł papieża

 

„Dzisiaj rano, wraz z całym Kościołem powszechnym, rozpoczynamy pewną drogę. Papież Franciszek zaprosił nas do tej drogi, wskazał etapy tej drogi i poprosił nas, abyśmy razem z nim przeżyli synod o synodalności – powiedział bp Jacek Grzybowski. – W swojej książce Powróćmy do marzeń zapowiedział ten synod. Wyraźnie napisał, że 17 października 2021 r. rozpocznie się on, ale nie w Watykanie, tradycyjnie, ale w Kościołach lokalnych, w poszczególnych diecezjach, metropoliach. Prace będą trwały przez dwa lata i zwieńczeniem tych prac, oddolnych, koordynowanych przez biskupów, będzie zgromadzenie synodalne w Watykanie w 2023 r. Zaprasza nas zatem papież Franciszek, abyśmy rozpoczęli drogę synodu, czyli drogę zgromadzenia, drogę debaty i drogę słuchania”.

Ważny etap w Kościele

 

„Myślę, że to jest ważny etap dla Kościoła, nawet jeśli nie zdajemy sobie jeszcze z tego sprawy. Może patrząc na nasze życie i nasze doświadczenie, nie zauważamy, że papież Franciszek zaprasza nas proroczo do czegoś, co może stać się wielką szansą Kościoła lokalnego i powszechnego, wszystkich narodów i kontynentów. Nieprzypadkowo papież wybrał na początek tej drogi właśnie tę niedzielę, bo Słowo Boże mówi wtedy o dwóch kluczowych dla nas postawach. Po pierwsze, zwróćmy uwagę, że List do Hebrajczyków mówi: Trwajcie mocno w wyznawaniu wiary. To jest piękne słowo na rozpoczęcie synodu. Rozmawiajmy, stawiajmy pytania, dyskutujmy, słuchajmy siebie nawzajem, ale przede wszystkim trwajmy mocno w Jezusie Chrystusie”.

 

Trwanie w wierze

 

„Można powiedzieć, że nasze trwanie w wierze opiera się na trzech tekstach, książkach, które stanowią fundament naszej wiary. Pierwszą z nich jest Nowy Testament. Jesteśmy ludźmi Nowego Przymierza, dziećmi Jezusa Chrystusa; Objawienie, Dzieje Apostolskie, Listy Apostolskie, Apokalipsa są naszym Słowem Bożym, które prowadzi nas i które mówi nam, jaka jest nasza wiara. Drugim tekstem jest nauczanie doktrynalne Kościoła, które oparte na Słowie Bożym realizowane jest w Tradycji od pierwszych wieków aż do dzisiaj, przez wszystkie synody i sobory Kościoła powszechnego. Tym tekstem jest Katechizm Kościoła Katolickiego. W końcu trzeci tekst, który spaja naszą wiarę, mówi nam, jak się zachować, co zrobić, jakie przedsięwziąć działania w różnych sytuacjach. Jest nim Kodeks Prawa Kanonicznego. Mamy zatem trzy książki, których treść wyznacza nam to, o czym mówi List do Hebrajczyków”.

Najtrudniejsze zadanie

 

„Drugi wymiar, na który zwraca nam uwagę papież Franciszek, jest wyznaczany przez Ewangelię z 17 października, Ewangelię o władzy. Przede wszystkim jest ona o tym, że Jezus odwraca porządek władzy. Władza to nie jest moc, przez którą inni są podlegli. Władza to służba. Jak trudno nam ją wprowadzić w życie. Słowa te są one obecne w kulturze chrześcijańskiej od dwóch tysięcy lat. Ten kto przewodzi, ma być niewolnikiem. Ten, który jest za coś odpowiedzialny, z mocy ustanowienia Bożego bądź naturalnego, jako ojciec, matka, przewodniczący, kapłan, biskup, ma być sługą braci i sióstr. Uważam, że to jest najtrudniejsze zadanie, jakie stoi przed nami. Nie jest przypadkiem, że papież Franciszek ten tekst uczynił tekstem otwarcia drogi synodalnej”.

 

Pytania, które sobie zadamy

 

„W naszym Kościele lokalnym zadamy sobie pytania: w grupach parafialnych otworzymy synodalne grupy i spotkania, przeprowadzimy ankiety, koordynatorzy ustanowieni przez biskupa diecezjalnego będą chcieli zebrać i przeprowadzić to, co będzie w poszczególnych kościołach i parafiach. Aby to dotarło do konferencji Episkopatu Polski, stamtąd do kontynentu europejskiego, a stamtąd do Watykanu. Nasza praca będzie polegała na tym, aby szczerze, głęboko, prawdziwie wgłębić się w problemy współczesnego Kościoła. Żeby zobaczyć, jakie są największe i najważniejsze wyzwania. Papież mówi, że trzeba zobaczyć, co Duch Święty mówi do Kościoła XXI wieku. Chcemy zobaczyć, jakie są nasze bóle, doświadczenia, potrzeby”.

Zobacz więcej: