SalveNET

Home / Playlisty  / Poezja - Krzysztof Cezary Buszman  / Przewodnik po chmurach – Krzysztof Cezary Buszman

Przewodnik po chmurach – Krzysztof Cezary Buszman

wiersz: „Przewodnik po chmurach”

 

tomik: „Podróż z Aniołem Stróżem”

 

autor: Krzysztof Cezary Buszman

 

Krzysztof Cezary Buszman urodził się 17 lipca 1967 roku w Gdańsku. Poeta, autor piosenek; fotografik i podróżnik Dzieciństwo i młodość spędził w Gdyni. Promotorką poety była Agnieszka Osiecka, która w 1996 roku napisała: „Mnie się najbardziej podobały te strofy, w których autor operuje swoistą grą słów”. W 1997 roku poeta wyjechał do Wielkiej Brytanii, gdzie trzy lata później w Londynie powołał do życia Agencję Promocji Kultury Polskiej. W 2001 roku autor został przyjęty do Union of Polish Writers Abroad- Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie z siedzibą w Londynie, by już w następnym roku zasiąść w jego zarządzie.

 

Po wieczorach autorskich Krzysztofa Cezarego Buszmana w Londynie pojawiło się szereg znakomitych recenzji z których wystarczy przytoczyć jedną: „Przed laty tworzyli na emigracji Kazimierz Wierzyński i Marian Hemar. Po latach pustka po nich została wypełniona”. ( Dziennik Polski, Londyn 29.11.2002 rok –Z. Dąbrowski).

 

Jego twórczość zyskała duże uznanie zarówno polonijnych elit intelektualnych, jak i szerokiego grona miłośników poezji, a wiersze poety ukazywały się cyklicznie w Coolturze – Tygodniku Polskim w UK. W 2001 roku przed poetą otworzyły również przychylne podwoje Association Polonaise des Auteurs, Journalistes et Traducteurs en Europe – Polskie Stowarzyszenie Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie z siedzibą w Paryżu. W 2002 roku poeta został przyjęty do Stowarzyszenia Autorów ZAIKS i w tym samym czasie szereg jego wierszy znalazło uznanie wybitnych kompozytorów. W 2005 roku autor niniejszego zbioru wrócił do kraju, gdzie wkrótce wstąpił do Stowarzyszenia Autorów Polskich. Od tamtego czasu poeta przemierza dziesiątki miast z wieczorami autorskimi. Jako instruktor warsztatów literackich bierze czynny udział w programie „Profilaktyka a Ty”, który to program skupia już setki tysięcy młodych ludzi chcących działać na rzecz drugiego człowieka.

 

Twórczość poety wskrzeszająca najlepsze tradycje polskiej poezji klasycznej, stała się przedmiotem prac maturalnych i dyplomowych.