SalveNET

Home / Przeczytaj  / Jak rozpoznać Bożą wolę? – dr Anna Saj

Jak rozpoznać Bożą wolę? – dr Anna Saj

Skąd mamy wiedzieć, czy dana myśl jest zgodna z wolą Bożą? W jaki sposób działać zgodnie z Jego wolą? „W słowie Bożym jest napisane, że jesteś przeznaczony do chwały, że masz przechodzić z chwały do chwały, że masz zasiadać na wyżynach niebieskich, że masz broń, która czerpie moc z Boga, że masz przyoblecz się w zwycięstwo Chrystusa, że masz wszystkie narzędzia, które pomogą ci wieść szczęśliwe życie” – mówi dr Anna Saj, świecka misjonarka w ramach katolickiego Instytutu Ewangelizacji Świata ICPE Misja, która dzieli się swoim doświadczeniem wiary i przybliża receptę na zmianę postrzegania świata.

Potrzebujemy luster

 

„Już słyszałeś wiele razy, że każdą myśl bierzemy w niewolę po to, by ją poddać pod posłuszeństwo Chrystusowi – mówi dr Anna Saj. – Skąd masz wiedzieć, że myśl albo jakieś rozumowanie czy przekonanie jest zgodne z wolą Bożą? Skąd masz mieć pewność, że to o czym myślisz, jest myślą, którą Bóg ma w swojej głowie? Użyję tutaj przykładu z Listu św. Jakuba, przykładu lustra. Wszyscy oglądamy się w lustrze, ale swojej twarzy nigdy nie oglądamy bezpośrednio, musimy wierzyć, że nasze oblicze w lustrze to nasza twarz. Żeby wyjść na zewnątrz, mając pewność, że dobrze wyglądamy, musimy spojrzeć w lustro. Obawiamy się oprzeć na poczuciu, że wyglądamy dobrze, chcemy mieć pewność”.

Jak poznać swoją duszę?

 

„Jak zobaczyć, jak wygląda twoja dusza? Jest to niewidzialna część ciebie. Mamy zaś możliwość nawet sprawdzenia, w jakiej kondycji jest nasza dusza. W duszy rozpoznajemy, czy coś jest dobre, czy coś jest złe. Dusza podejmuje decyzje i one kierują nas albo w stronę życia, albo w stronę śmierci. Mówi o tym Księga Powtórzonego Prawa w 30 rozdziale. Masz lustro, w którym twoja dusza potrzebuje się przejrzeć i tym lustrem jest słowo Boże. Żeby zobaczyć, w jakiej kondycji jest twoja dusza, musisz zaglądać do Pisma Świętego i to przynajmniej z taką częstotliwością, z jaką zaglądasz do lustra. Jeśli wstajesz rano i masz plany, które są bardzo dużym wyzwaniem dla ciebie, to przeglądając się w lustrze słowa Bożego, możesz w pokoju wypełnić to, co zostało ci zlecone i możesz być pewny tego, że nie jesteś sam, że Bóg, który wskrzesił Jezusa z martwych, mieszka w tobie i ci we wszystkim pomoże. To lustro słowa Bożego jest absolutnie konieczne do tego, aby rozpoznawać, czy myśl lub rozumowanie jest zgodne z tym, co Bóg mówi o tobie”.

Masz broń, która czerpie moc z Boga

 

„Zaglądaj do tego lustra, czytaj w nim, nawiązuj relację z Bogiem. Jezus odpowiadał swoim uczniom na liczne pytania. Możesz się dowiedzieć z tego, co jest prawdą, a co jest fałszem. Możesz nauczyć się tego, że Bóg ma dla ciebie wspaniały plan. Niestety, także nieprzyjaciel też ma dla ciebie plan. Jaki? Chce dla ciebie śmierci, chce cię okłamać, chce cię okraść, chce cię oszukać, chce sprawić, żebyś był przygnębiony i niezadowolony. W słowie Bożym zaś jest napisane, że jesteś przeznaczony do chwały, że masz przechodzić z chwały do chwały, że masz zasiadać na wyżynach niebieskich, że masz broń, która czerpie moc z Boga, że masz przyoblecz się w zwycięstwo Chrystusa, że masz wszystkie narzędzia, które pomogą ci wieść szczęśliwe życie. Możesz być zadowolony i pogodny. Jeśli św. Paweł w Liście do Filipian mówi, że zawsze możemy się radować, to mówi o prawdzie. Jeśli przywodzą ci do głowy myśli, które wywołują smutek w tobie, to zaglądasz do słowa Bożego i tam czytasz, że masz się zawsze radować. Kiedy stajesz w prawdzie o tym, kim jesteś, jaki jesteś, zawsze się raduj. Nieustannie się módl i w każdej chwili dziękuj. Dziękuj za to, kim jesteś. To jest odpowiedź na to, kiedy dopadają cię myśli pełne przygnębienia. Łap taką myśl w niewolę i kontrastuj ją z tym, o czym mówi słowo Boże”.

 

Zobacz więcej: