Home / Przeczytaj  / Homilia bpa Jacka Grzybowskiego – Uroczystość Objawienia Pańskiego

Homilia bpa Jacka Grzybowskiego – Uroczystość Objawienia Pańskiego

„Nie jestem obcy, nie jestem przechodniem, nie jestem tu klientem. W Kościele, na mocy Chrztu, Eucharystii i Bierzmowania, jestem zawsze u siebie. Niech obraz Ewangelii Mateusza i cała ta historia będzie dla nas wezwaniem właśnie do tego, że my chcemy być dotknięci przez owe dziecko, prawdziwego Boga i człowieka. Chcemy objawić się jako Jego uczniowie. Chcemy zostać dotknięci Jego łaską po to, by inną drogą – drogą prawdy, sprawiedliwości, zaangażowania wspólnoty, podążać razem. Jest to bardzo wielkie i trudne wyzwanie. Oznacza bowiem pracę – nie lenistwo, gorliwość – nie apatię, miłość – nie letniość, ale nie ma innej drogi Kościoła. Gdy czytamy Słowo Boże ono zawsze mówi do każdego z nas – obudź się, powstań z martwych, jaśnieje ci Chrystus. Uroczystość Objawienia Pańskiego, uroczystość światła, ujawnia boskość Jezusa złożonego w żłobie. W sposób szczególny nas to uświadamia i wzywa do przemiany – mówił bp Jacek Grzybowski podczas Mszy świętej w Katedrze warszawsko-praskiej w Uroczystość Objawienia Pańskiego.

 

Przesłanie dla wszystkich narodów

 

„Trzej królowie przybyli do szopy, do groty, do chatki, aby oddać hołd – powiedział bp Jacek Grzybowski. – Choć Ewangelia Mateusza nie mówi o liczbie owych mędrców, magów ze Wschodu, to ze względu na dary – złoto, kadzidło i mirrę – wyobrażamy sobie, że było ich trzech. Co więcej, krytyczna wrażliwość sprawiła, że widzimy ich jako człowieka białego, czarnoskórego i o cerze żółtej. Ma to wyobrazić to, o czym mówi dzisiejsze pierwsze czytanie. Objawienie Chrystusa jest objawieniem dla wszystkich narodów, wszystkich ludów, wszystkich języków, wszystkich plemion. Trzej królowie w trzech różnych kolorach skóry mają ukazywać powszechność Objawienia Pańskiego, powszechność zbawienia”.

 

Intencje Heroda

 

„Tyle tylko, że w tej tak pięknie ujętej artystycznie historii ewangelicznej umyka nam głębszy i chyba trudniejszy sens dzisiejszej Ewangelii. Zwróćmy uwagę, że ewangelista Mateusz rozpoczyna całą historię od Heroda. Król Herod panujący w Judei jest gospodarzem, który przyjmuje tych tajemniczych mędrców. Oni przybyli do niego i on pierwszy z nimi rozmawia. Oni bowiem pytają go, gdzie jest nowonarodzony Król Żydowski i on w rozmowie z nimi niejako chce się dowiedzieć więcej szczegółów o królu, co do którego nie ma wiedzy i nie ma pojęcia, co to za nowy król. Co mówią pisma, a szczególnie Księga Izajasza i księgi Starego Testamentu, że miastem narodzenia się Mesjasza-Króla jest Betlejem. Herod niejako wysyła i wskazuje drogę mędrcom do tego miasta. Nie zauważamy, czytając tę ewangelię, że Herod niejako pragnie tych gości, ludzi uczonych, wybitnych, których poruszyło jakieś spektakularne wydarzenie kosmiczne, gwiazda i którzy pragną odwiedzić owego tajemniczego nowego władcę, króla”.

 

Uczestnicy Objawienia

 

„On chce uczynić ich wraz z nim odpowiedzialnymi za zbrodnie. Intencja bowiem Heroda nie jest intencją czystą, nie jest intencją bezinteresowną. Nie jest nawet intencją poznawczą, jest intencją zbrodniczą. On chce ich uczynić wespół odpowiedzialnymi i wspólnie uczestniczącymi w zbrodni. Podkreślam to dlatego, że właśnie w tym kontekście Paweł Apostoł mówi do nas o narodzeniu się Pana Jezusa, o objawieniu się Jezusa jako prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka. Co świętowali w Noc Narodzenia Pańskiego z 24 na 25 grudnia, świętujemy dzisiaj i za chwilkę będziemy świętować w niedzielę Chrztu Pańskiego. To wydarzenie zbawcze czyni z nas odbiorcami wspólnego dziedzictwa, czyni z nas współuczestników. Są to obietnice w Jezusie Chrystusie przez Ewangelię. Dzisiejsze słowo Boże zatem pokazuje nam, że człowiek przez swoje decyzje wybory, postawy życiowe, przez to kogo słucha, z kim trzyma, czym się karmi, może stać się uczestnikiem, członkiem wspólnoty, dziedzicem. Albo zbrodni nieprawości kłamstwa, zła, albo, jak uczy nas tego Słowo Boże, przez Prawo i serca rozeznanie tego, co mówi sumienie, dziedzicem i uczestnikiem Objawienia w Jezusie Chrystusie”.

 

Zobacz więcej:

Podziel się:

Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na instalację plików cookies na swoim urządzeniu więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close