SalveNET

Home / Przeczytaj  / Droga Światła – Droga Marsjanina

Droga Światła – Droga Marsjanina

Dron lata na Marsie. Chcieć to móc. Czy można ewangelizować Marsjan? Jan Sędek rozmawia z br. Szymonem Janowskim OFMCap na różne z pozoru błahe tematy, ale jest to okazja do podjęcia dyskusji na temat całkiem poważny – czy Droga Światła, która właśnie rozpowszechnia się w polskich kościołach, potrzebna jest Kościołowi?

 

Ewangelizacja Marsjan

 

Jan Sędek zapytał br. Szymona o to, co sądzi o zdobywaniu Marsa w kontekście wiary i ewentualnej ewangelizacji Marsjan. Br. Szymon odpowiedział, że z tego, co wiemy, nie ma na tej planecie inteligentnych form życia. Sam problem spotkania kosmitów jest o tyle ciekawy, że powstaje pytanie, jak miałoby się do nich Odkupienie Chrystusa. To zagadnienie jest podejmowane zresztą w wielu książkach Science-Fiction.

 

Paradoks nabożeństw

 

W czasie Wielkiego Postu są rozpowszechnione różne nabożeństwa: Droga Krzyżowa czy Gorzkie Żale. Tymczasem następuje Wielkanoc i brakuje nabożeństw, które rozważałyby wielkie wielkanocne prawdy wiary. Br. Szymon zwrócił uwagę, że niegdyś w Kościele był to czas wzmożonej katechezy, obecnie zaś tego nie widać. Dodaje, że to pokazuje brak Kościoła, jakim jest niewprowadzanie ludzi w tajemnicę chrztu świętego i nie dokonywanie odpowiedniej formacji. Aby zaś przygotować się do Pięćdziesiątnicy, należałoby właśnie wchodzić w misterium chrztu.

 

Istota Drogi Światła

 

W ostatnim czasie coraz bardziej popularne staje się nabożeństwo Drogi Światła, które ma w Okresie Wielkanocnym być właśnie takim przygotowaniem do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Rozważania takie nagrał choćby abp Grzegorz Ryś, które następnie zostały wydane w formie książki. Droga Światła rozpoczyna się tam, gdzie kończy się Droga Krzyżowa. O ile ostatnia stacja Drogi Krzyżowej to złożenie do grobu, o tyle pierwszą stacją Drogi Światła jest Zmartwychwstanie. Podobnie jak w przypadku tradycyjnego nabożeństwa, praktykowanego szczególnie w Wielkim Poście, mamy do czynienia z 14 stacjami. Obrazują one działanie Jezusa i losy Kościoła od Zmartwychwstania Zbawiciela aż do Zesłania Ducha Świętego.

 

Nabożeństwo czy katecheza

 

Br. Szymon zauważa, że choć pomysł Drogi Światła wydaje się interesujący, to ważniejsza wydaje się katecheza. W dodatku wierni mogą być zmęczeni w Okresie Wielkanocnym nabożeństwami po czasie Wielkiego Postu. Poza tym Droga Światła jest odprawiana w piątek, a logika podpowiadałaby raczej niedzielę. Niemniej jednak stacje Drogi Światła dobrze wprowadzają w prawdy chrzcielne, tym samym przygotowując ludzi do Zesłania Ducha Świętego.

 

Historia Drogi Światła

 

Droga Światła (Via Lucis) to nabożeństwo, które po raz pierwszy odprawiono we Włoszech w 1988 roku. Inspiracją były freski z katakumb św. Kaliksta w Rzymie, przedstawiające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, który przechodzi z ciemności do światła (stąd nazwa Droga Światła). W 2002 roku Via Lucis została oficjalnie zatwierdzona przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, jednak jej kształt (np. nazwy stacji) nie jest jeszcze ostatecznie ustalony.

Stacje Drogi Światła

 

 

 • Stacja I – Jezus powstaje z martwych
 • Stacja II – Apostołowie przybywają do pustego grobu
 • Stacja III – Zmartwychwstały Pan objawia się Marii Magdalenie
 • Stacja IV – Zmartwychwstały Pan ukazuje się uczniom na drodze do Emaus
 • Stacja V – Zmartwychwstały Pan objawia się uczniom przy łamaniu chleba
 • Stacja VI – Zmartwychwstały Pan ukazuje się apostołom
 • Stacja VII – Zmartwychwstały Pan przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów
 • Stacja VIII – Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza
 • Stacja IX – Zmartwychwstały Pan spotyka uczniów nad Jeziorem Galilejskim
 • Stacja X – Zmartwychwstały Pan przekazuje władzę pasterską Piotrowi
 • Stacja XI – Zmartwychwstały Pan daje uczniom nakaz misyjny
 • Stacja XII – Zmartwychwstały Pan wstępuje do Ojca
 • Stacja XIII – Uczniowie z Maryją oczekują w wieczerniku na Zesłanie Ducha Świętego
 • Stacja XIV – Zmartwychwstały Pan posyła uczniom obiecanego Ducha

 

Zobacz więcej: