SalveNET

Home / Przeczytaj  / Coaching chrześcijański w metaforze

Coaching chrześcijański w metaforze

Patryk Lubryczyński

 

Coaching jest sztuką i nauką wspomagania jednostek oraz grup, umożliwiającą przejście z punktu wyjścia do punktu, gdzie chce być człowiek.

Natomiast oryginalnością coachingu chrześcijańskiego jest przejście z punktu wyjścia do punktu, gdzie człowieka chce widzieć Bóg.

 

Słowo ‘coach’ pochodzi od francuskiego słowa coche. Po raz pierwszy zostało użyte na określenie dyliżansu, który przewoził ludzi z miejsca na miejsce. Później w ten sam sposób określano autobusy z rzędami siedzeń. Ich cel był podobny, aby przewieźć pasażerów z punktu A do punktu B.

Proces coachingu chrześcijańskiego jest jak głęboka woda.

W Księdze Przysłów 20, 5 zawarte jest sformułowanie:

 „Głęboką wodą jest plan w sercu, czerpie z niego człowiek roztropny”.

Coach wydobywa z głębin ludzkich serc ich plany, cele, misje, służąc zarówno chrześcijanom jak i osobom niewierzącym lub innych wyznań. Trener rozwoju osobistego nie narzuca innym swojego światopoglądu, ani nie stara się ewangelizować klienta. Zdaje sobie jednak sprawę, że neutralność światopoglądowa jest mitem. Dlatego informuje klienta, że swoją pracę opiera na etyce chrześcijańskiej.

 

Coaching jest jak metamorfoza zachodząca w przyrodzie, która nierzadko prowadzi do transformacji podobnej do przemiany gąsienicy w motyla lub kijanki w rechoczącą żabę. Św. Paweł określił tę przemianę greckim słowem metamorfosis, określając w ten sposób zmianę dotykającą postaw, myślenia oraz działania.

 

Proces coachingowy jest podobny do wspinania się w górach. Osoba coachowana widzi potrzebę, aby jej życie stało się lepsze, bardziej satysfakcjonujące. Zabiera ze sobą plecak, ale nie wie jak dostać się do celu. Potrzebuje ruszyć z punktu zero, opuszczając płaszczyznę, na której czuła się do tej pory komfortowo. I właśnie w takim momencie życia zwraca się o pomoc do coacha. Zaczyna się etap wysiłku w wędrówce ku górze.

 

Czy niektórzy chrześcijanie nie pomyślą, że to niewłaściwe? Czy nie mamy być mniej egocentryczni? Po co mam spędzać czas z coachem, rozmawiając o sobie samym? Najlepszą odpowiedzią na te wątpliwości jest osoba Jezusa.

 

Chrystus szedł z dwoma uczniami do wsi Emaus. W drodze obdarzył ich swoją obecnością oraz zainteresowaniem. Uważnie słuchał uczniów, gdy mówili mu o własnej niepewności i niepokoju. Jezus zadawał im wnikliwe pytania, udzielał wsparcia, zachęcał, motywował. Reakcją uczniów była zmiana kierunku życia. Po spotkaniu ze zmartwychwstałym Chrystusem wracają radośni do Jerozolimy, która do tej pory symbolizowała ból i cierpienie, aby opowiedzieć innym uczniom o swoim przeżyciu. Tylko osoba, która doświadczyła pełni życia jest w stanie realnie pomagać oraz służyć innym.

 

Wspomniany już św. Paweł porównuje czas na ziemi do biegu w zawodach. Coaching jest jak trening przygotowujący do życiowych maratonów. Dobry coach może pomóc w uniknięciu przeszkód i pułapek, które spowalniają, przeszkadzają oraz powstrzymują przed osiągnięciem zamierzonego celu. Zawodnicy wiedzą, gdzie znajduje się linia startowa, znają ustaloną trasę, są świadomi, dokąd biegną. Lokalizacja linii mety nie jest dla nich tajemnicą.

 

Inaczej jest w wyścigu życia. Jako życiowi biegacze często nie wiemy, gdzie się znajdujemy i dokąd zmierzamy. Większość osób odczuwa, że czegoś im w życiu brakuje, ale sami nie wiedzą czego. Coach może pomóc osobie zagubionej uświadomić sobie, gdzie się obecnie znajduje. Pozwoli ustalić jakie osoba coachowana posiada atuty, wady, zdolności, zainteresowania, pasje, duchowe dary, wartości, poglądy i nadzieje. W tym celu trener rozwoju osobistego posługuje się różnorodnymi narzędziami, aby klient mógł dowiedzieć się więcej o sobie.

 

Ważnym aspektem w pracy coachingowej jest fakt, że w przeciwieństwie do psychoterapii, coaching nie zajmuje się leczeniem zaburzeń psychicznych, lecz rozwojem. Pomaga ludziom w realizacji ich potencjału. Nie pretenduje także do miana kierownictwa duchowego. To osoba coachowana jest najlepszym ekspertem od samego siebie.

 

Podsumowując, coaching jest najbardziej efektywny m.in. w takich obszarach jak poczucie własnej wartości, umiejętności interpersonalne oraz komunikacyjne, relacje z innymi ludźmi, efektywność w pracy, odzyskanie zdrowej równowagi w życiu pomiędzy sferą zawodową i prywatną.