SalveNET

Home / Przeczytaj  / Co słychać w Radiu Warszawa? || rozmowa z ks. Mariuszem Wedziukiem

Co słychać w Radiu Warszawa? || rozmowa z ks. Mariuszem Wedziukiem

Co słychać w katolickich rozgłośniach regionalnych? Jak wygląda budowanie mediów obywatelskich w różnych regionach Polski? Z jakimi wyzwaniami mierzą się redakcje w wypełnianiu swojej misji? Na te pytania odpowiadają goście Katarzyny Supeł-Zaboklickiej. Tym razem dowiemy się, co słychać w Radiu Warszawa. Opowiada o tym ks. dr Mariusz Wedziuk, dyrektor i redaktor naczelny Radia Warszawa.

 

Jedna z pierwszych katolickich stacji radiowych

 

„Radio Warszawa było jedną z pierwszych prywatnych rozgłośni w Polsce – rozpoczął ks. Mariusz Wedziuk. – Powstało 1 października 1991 r. jako mała rozgłośnia parafialna. Twórcą i dyrektorem radia był ks. Tadeusz Łakomiec, ówczesny proboszcz parafii Matki Bożej Dobrej Rady. Była wtedy tylko jedna duża archidiecezja warszawska. Radio Warszawa była jedną z pierwszych katolickich stacji radiowych. W zasadzie rolę odgrywały tu miesiące. Nie licząc Radia Niepokalanów, które założył o. Maksymilian Maria Kolbe jeszcze przed wojną, było katolickie radio diecezji płockiej, potem Radio Fiat, radio archidiecezji częstochowskiej, a potem my, Radio Warszawa”.

 

Gdzie dociera Radio Warszawa?

 

„Zasięg Radia Warszawa to 80-90 km od Pałacu Kultury i Nauki, gdzie mieści się nasz nadajnik. W niektórych kierunkach sygnał ten może jednak zanikać ze względu na ukształtowanie terenu i ze względu na to, że są rozgłośnie o podobnych częstotliwościach co nasze. Jeśli chodzi o internet, www.radiowarszawa.com.pl, można nas słuchać w całej Polsce i na całym świecie. Nasi słuchacze wywodzą się nie tylko z Polski, ale z Europy Zachodniej, z Niemiec, Francji, Belgii, Holandii, zwłaszcza Wielkiej Brytanii. Myślę, że to głównie Polacy, którzy wyjechali na Wyspy. Wielu naszych słuchaczy znajduje się zza Oceanem, w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Mieliśmy też sygnały z Dalekiego Wschodu, ze strony Syberii. Tam też więc nas słuchają. Radio nie ma granic”.

 

Wyróżnik Radia Warszawa

 

„Nasza konkurencja jest bardzo liczna. W Warszawie jest koło 30 stacji radiowych, jeśli chodzi o stacje eterowe, nadające drogą naziemną. W czym się wyróżniamy? Tym przede wszystkim, że jesteśmy radiem katolickim i lokalnym, to po pierwsze. Każde medium ma trzy podstawowe funkcje, to znaczy informacyjna, edukacyjna i rozrywkowa. Dla nas czwartym celem jest ewangelizacja. Chcemy docierać do słuchacza, który potrzebuje strawy duchowej, to znaczy dobrego słowa, Ewangelii. Tworzymy forum niezależnych rozgłośni katolickich, które skupia 22 rozgłośnie. Wiele z nich pełni jednocześnie funkcje rozgłośni lokalnych na swoim terenie, bo innych nie ma”.

 

Współpraca z innymi stacjami katolickimi

 

„Współpraca Radia Warszawa z innymi rozgłośniami w ramach wspomnianego forum trwa od ośmiu lat. Zawiązaliśmy ją początkowo w kilka osób, dyrektorów rozgłośni, w 2012 r. Kształtowała się stopniowo i powoli. Na początku były to nieformalne zjazdy rozgłośni katolickich. Ta współpraca wydarzyła się po drodze. To znaczy, najpierw zaczęliśmy się spotykać, wymieniać doświadczeniami, wiedzą radiową, którą żeśmy w bólach zdobywali i to rzeczywiście poskutkowało tym, że nasza współpraca zyskała następujące poziomy. Najpierw była to współpraca wymiany programowej, wymiany audycji. Pięć, sześć lat temu zaczęliśmy wymieniać się informacjami. Stworzyliśmy jedną platformę do wymiany informacji, ponad lokalnych, regionalnych i z życia Kościoła. Trzecią ważną warstwą współpracy była warstwa marketingowa, która w ostatnich latach się rozwinęła. Odsyłam tutaj do strony http://radiokatolickie.pl/. Jest to strona, która zrzesza wszystkie rozgłośnie diecezjalne i zakonne. Tam są wszystkie wspólnie zrealizowane projekty marketingowe. Ta współpraca jest więc owocna. Stanowimy dużą siłę jako Forum Rozgłośni Katolickich, zwłaszcza w tych czasach, kiedy pojedyncze stacje nie są siłą, Jako całość jednak, 22 rozgłośnie, mamy pokrycie około 75% powierzchni Polski”.

 

Zobacz więcej:

Sfinansowano z Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich Priorytet 3 (PROO 3) na lata 2018-2030

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego