SalveNET

Home / Przeczytaj  / Co słychać w Radiu Jasna Góra? || rozmowa z o. Andrzejem Gradem OSPPE

Co słychać w Radiu Jasna Góra? || rozmowa z o. Andrzejem Gradem OSPPE

Co słychać w katolickich rozgłośniach regionalnych? Jak wygląda budowanie mediów obywatelskich w różnych regionach Polski? Z jakimi wyzwaniami mierzą się redakcje w wypełnianiu swojej misji? Na te pytania odpowiadają goście Katarzyny Supeł-Zaboklickiej.

Dziś dowiemy się, co słychać w Radiu Jasna Góra.

 

Dowiedz się więcej:

Sfinansowano z Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich Priorytet 3 (PROO 3) na lata 2018-2030

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego