SalveNET

Home / Przeczytaj  / Co słychać w Katolickim Radiu Zamość? || rozmowa z ks. Sylwestrem Zwolakiem

Co słychać w Katolickim Radiu Zamość? || rozmowa z ks. Sylwestrem Zwolakiem

Co słychać w katolickich rozgłośniach regionalnych? Jak wygląda budowanie mediów obywatelskich w różnych regionach Polski? Z jakimi wyzwaniami mierzą się redakcje w wypełnianiu swojej misji? Tym razem dowiemy się, co słychać w Katolickim Radiu Zamość. Z ks. Sylwestrem Zwolakiem, dyrektorem Radia Zamość, rozmawiała Katarzyna Supeł-Zaboklicka.

 

Katarzyna Supeł-Zaboklicka: Proszę księdza, jakie były początki Katolickiego Radia Zamość?

 

Ks. Sylwester Zwolak: Początki Katolickiego Radia Zamość to rok 1998. Wtedy padła taka propozycja, żeby utworzyć w naszej diecezji katolicką rozgłośnię. To bardzo dobrze się złożyło. Rok później w naszej diecezji miała miejsce wizyta papieża świętego Jana Pawła II. Dlatego też można powiedzieć, że wychodząc naprzeciw tym wydarzeniom, które miały miejsce w 99 roku, w 98 roku w marcu zostało powołane do życia Katolickie Radio Zamość.

 

Czy właśnie tym patronem, który w sposób szczególny roztoczył opiekę nad Katolickim Radiem Zamość, jest święty Jan Paweł II?

 

Myślę że święty Jan Paweł II jest patronem wszystkich rozgłośni katolickich. Można tak powiedzieć, dlatego że Jan Paweł II wiele razy odwoływał się w swoim nauczaniu również do mediów i wiele razy też wspominał w swym nauczaniu o mediach katolickich. Zachęcał do tego, aby te media funkcjonowały, żeby działały, żeby ten głos katolicki mógł docierać do wszystkich wiernych. Ale na pewno też duże znaczenie w naszej diecezji odegrała wizyta Jana Pawła II. To też spowodowało, że właśnie to Katolickie Radio Zamość powstało żeby też później móc własnymi mediami w jakiś sposób promować to wydarzenie, jakim była wizyta papieża w Zamościu.

 

Kim są słuchacze radia?

 

Słuchacze naszej rozgłośni Katolickiego Radia Zamość to są oczywiście słuchacze i wierni diecezji zamojskiej. Nasza diecezja charakteryzuje się tym, że jest to diecezja, można powiedzieć, typowo rolnicza. Jest tutaj bardzo dużo ludzi, którzy utrzymują się z pracy na roli. Jak widzimy z naszych badań, które przeprowadzamy jako rozgłośnia, duża część słuchaczy to są właśnie ludzie pracujący, ludzie, którzy na co dzień podejmują różne wyzwania, jakim jest utrzymanie rodziny i utrzymanie własnego domu. Są to ludzie w kwiecie wieku, ludzie, którzy na co dzień pracę podejmują i zmagają się z trudem dnia codziennego.

 

Jakie tematy podejmowane są na antenie radia?

 

Jeżeli chodzi o nasze Katolickie Radio Zamość, to tematy, które podejmujemy, to są tematy społeczne dotyczące człowieka. Zwracamy uwagę na różne problemy, począwszy od spraw dotyczących gospodarki po zdrowie. Interesujemy się problemami naszych słuchaczy, a więc tych dotyczących rodziny i małżeństwa. Można powiedzieć, że to spektrum tematów, które poruszamy, jest bardzo szerokie. Ogólnie są tematy odnoszące się bardzo mocno dzisiaj do współczesnego człowieka.

 

W takim razie skoro słuchacze mogą liczyć na radio, czy radio może liczyć na swoich słuchaczy?

 

Tak, jeżeli chodzi o Katolickie Radio Zamość, to możemy się tym pochwalić, że nasza rozgłośnia bardzo mocno stawia dzisiaj na słuchaczy. Tworzymy, można powiedzieć, taką Złotą Księgę Słuchaczy Katolickiego Radia Zamość. Od 20 lat w jakiś sposób staramy się nawiązywać relacje z tymi, którzy nas słuchają, którzy nas wspierają, szczególnie modlitewne, ale również materialnie. Dzieje się to przez takie wydarzenia, które nazywamy „niedzielą radiową”. W każdą niedzielę przez cały rok jesteśmy w konkretnej parafii, tam rozmawiamy z naszymi słuchaczami, tam się z nimi spotykamy, też pokazujemy im nasze radio. Mówimy im o naszym radiu i oczywiście też zapraszamy do naszego radia. Więc myślę, że takie najważniejsze z naszej strony wyjście w stronę słuchacza, to jest właśnie niedziela radiowa, kiedy my, można powiedzieć, jesteśmy pośród ludzi, pośród tych, którzy nas słuchają. Nie chowamy się za mikrofon w studiu, ale wychodzimy właśnie do słuchacza.

 

Zobacz więcej:

Sfinansowano z Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich Priorytet 3 (PROO 3) na lata 2018-2030

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego