SalveNET

Home / Przeczytaj  / Co słychać w Katolickim Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz? || rozmowa z ks. Janem Bartoszkiem

Co słychać w Katolickim Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz? || rozmowa z ks. Janem Bartoszkiem

Co słychać w katolickich rozgłośniach regionalnych? Jak wygląda budowanie mediów obywatelskich w różnych regionach Polski? Z jakimi wyzwaniami mierzą się redakcje w wypełnianiu swojej misji? Na te pytania odpowiadają goście Katarzyny Supeł-Zaboklickiej.

Dziś dowiemy się, co słychać w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

Dowiedz się więcej:

Sfinansowano z Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich Priorytet 3 (PROO 3) na lata 2018-2030

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego