SalveNET

Home / Przeczytaj  / Cherubinowie – strażnicy życia

Cherubinowie – strażnicy życia

cherubinowie

Czego oczekuję od moich relacji? Czy nie mam zbyt dużych oczekiwań wobec tych, którzy są mi najbliżsi? Jaki jest mój obraz Boga? Tego wszystkiego dowiadujemy się, medytując nad Księgą Rodzaju i śledząc losy pierwszych rodziców.

 

Cherubinowie strzegą raju

 

„Do niewiasty powiedział: Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci, ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą. Do mężczyzny zaś Bóg rzekł: Ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałem ci rozkaz w słowach: Nie będziesz z niego jeść – przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu: w trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia. Cierń i oset będzie ci ona rodziła, a przecież pokarmem twym są płody roli. W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz! Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących. Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skór i przyodział ich. Po czym Pan Bóg rzekł: Oto człowiek stał się taki jak My: zna dobro i zło; niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki. Dlatego Pan Bóg wydalił go z ogrodu Eden, aby uprawiał tę ziemię, z której został wzięty. Wygnawszy zaś człowieka, Bóg postawił przed ogrodem Eden cherubów i połyskujące ostrze miecza, aby strzec drogi do drzewa życia” (Rdz 3,16-24).

 

Cherubinowie w Piśmie Świętym i tradycji

 

W tym trudnym fragmencie, bo mówiącym o bardzo przykrych konsekwencjach, które spadły na ludzi po przekroczeniu zakazu Boga, pada konkretna nazwa anioła. Jest tutaj mowa o „cherubach”, nazwie, którą posługiwał się również Pseudo-Dionizy Areopagita, opisujący hierarchię anielską. Posłużył się nią do opisania aniołów, którzy są bardzo blisko Boga, zaraz po Serafinach. Cherubinowie pojawiają się wielokrotnie w Starym Testamencie, także jako ci, którzy opiekują się Arką, czyli najświętszym miejscem przebywania Boga. W takim kontekście też pojawiają się w przytoczonym fragmencie.

 

Drzewo życia

 

W powyższych słowach Pisma mowa właściwie jest o dwóch drzewach. Może sobie na co dzień nie zdajemy z tego sprawy, nie pamiętamy o tym, ale kiedy Bóg dał Adamowi miejsce w raju, to powiedział, że ze wszystkich owoców może korzystać poza drzewem poznania dobra i zła. W Edenie było jednak jeszcze drugie szczególne drzewo, drzewo życia. Teolodzy widzą te prawdę w ten sposób, że człowiek z natury swojej śmiertelny, był nieśmiertelny dzięki owocom z drzewa życia. Bóg w ten sposób nadprzyrodzony utrzymywał człowieka przy życiu. Jeśli spojrzymy na to w ten sposób, może rozjaśni nam się sytuacja. O co chodzi z tym, że człowiek musiał opuścić raj? W przywołanym cytacie padają właśnie słowa, że Bóg wydalił człowieka, wygnał go, co często jest interpretowane jako Boża kara, aby człowiek nie zerwał owoców z drzewa życia. Cherubinowie stają na straży raju dlatego, żeby bronić dostępu do drzewa życia.

 

Bóg chroni nas przed ostatecznym upadkiem

 

Co by się stało, gdyby w takim stanie do jakiego doprowadził się człowiek po swoim upadku, ludzie zerwaliby owoce z drzewa życia? Utrwaliliby swój stan. Bóg nie chciał tego. Miał dla człowieka lepszą wieczność. Wiedział, że może jeszcze pięknie żyć, że jest lekarstwo na to, żeby cieszyć się życiem, żeby nie doświadczać tych trudnych konsekwencji grzechu, które na ludzi spadły. Nie były one zresztą karą, tylko po prostu wzięciem odpowiedzialności i przyjęciem konsekwencji za to, co ludzie zrobili. Bóg w ten sposób okazał nam swoje miłosierdzie, że nie dopuścił do zjedzenia owoców z drzewa życia.

 

Konsekwencje grzechu

 

Opuszczenie raju związane było z pojawieniem się bólów porodowych i z trudnościami w relacjach dla kobiet. Stąd wszystkie pragnienia miały odnosić do męża i nie znajdować zaspokojenia w tych relacjach. Mężczyzna natomiast miał doświadczać braku satysfakcji z wykonywanej pracy, doświadczać trudu utrzymania się przy życiu. Pomimo tego że życie miało stać się dla pierwszych ludzi bardzo trudne, to jednak Bóg ich nie unicestwił. Co więcej Bóg cały czas szukał człowieka i chciał jego odkupienia.

 

 

 

Zobacz więcej: