SalveNET

Home / Playlisty  / Cnoty kardynalne, czyli... - ks. prof. Jacek Grzybowski  / Bez tego nie ma dobrego społeczeństwa

Bez tego nie ma dobrego społeczeństwa

Czym jest sprawiedliwość?

– Kto jest sprawiedliwy, ten jest dobrym człowiekiem. Grecy szybko zorientowali się, że sprawiedliwość, oddanie każdemu tego, co mu się słusznie należy, jest taką postawą, której domagamy się od wszystkich, bez względu na jego pochodzenie, poglądy, przekonania, zamieszkanie. Sprawiedliwość to cnota obecna w życiu społecznym. Nie ma dobrego, prawego, moralnego, cnotliwego życia społecznego, bez cnoty sprawiedliwości – mówił ks. prof. Grzybowski

Ks. prof. Jacek Grzybowski, wykładowca filozofii na UKSW i w WSD DW-P, a także diecezjalny duszpasterz akademicki diecezji warszawsko-praskiej w krótkiej serii o cnotach kardynalnych wyjaśnia ich istotę.