SalveNET

Home / Przeczytaj  / Aniołowie adorują Wcielenie

Aniołowie adorują Wcielenie

Aniołowie

Czy kojarzę takie momenty w moim życiu, w których traciłem nadzieję, kiedy wydawało mi się, że nie ma już wyjścia? Czy przyzywałem wtedy mocy Bożej? Może Bóg posłał mi wtedy swojego Anioła? Jak traktuję moje ciało? Czy jest ono dla mnie niewygodne, złe, czy też umiem spojrzeć w lustro i uśmiechnąć się do siebie? S. Maria Druch zadaje nam te pytania, a odpowiedź na nie ma nas zbliżyć do Boga i Jego Aniołów.

 

Archanioł Gabriel u Maryi

 

„Posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, <błogosławiona jesteś między niewiastami>». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?». Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym” (Łk 1,26-35).

 

Wcielenie niezależnie od grzechu?

 

Ten tekst z Ewangelii według świętego Łukasza pojawia się w Wielkim Poście, ponieważ w marcu przeżywamy uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. Jest tak nie tylko dlatego, że pasuje do Wielkiego Postu, ale też dlatego, bo wypada akurat 9 miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Ten tekst ma bardzo głębokie znaczenie, ponieważ mówi o Wcieleniu, które jest wypełnieniem protoewangelii. Niektórzy teolodzy twierdzą, że pomysł Boga na Wcielenie miał się zrealizować niezależnie od tego, czy człowiek by zgrzeszył, czy nie. Dla siostry Marii jest to osobiście bardzo bliska koncepcja, bo mówi ona, że Bóg w swojej miłości chciał połączyć się z nami, chciał zjednoczyć się z naszą naturą, stać się z nami jednością. Dlatego realizacja planu Wcielenia wiązała się z tym, że druga osoba Trójcy Świętej, czyli Logos, Syn Boży przyjął ludzkie ciało i stało się to właśnie za zgodą kobiety.

Gabriel oznacza moc Bożą

 

Kobieta dała swoje ciało po to, żeby Bóg mógł w niej się rozwijać i nabierać kształtów. Tą kobietą była oczywiście Maryja. Jedynym świadkiem tych wydarzeń i tym, który widział, że to się rzeczywiście dzieje, był właśnie Archanioł Gabriel. Archanioł, którego znamy z imienia, jeden z trzech aniołów, których imiona pojawiają się w Biblii. Gabriel oznacza moc Bożą, kogoś, kto niesie prawdę o tym, że dla naszego Boga nie ma nic niemożliwego, że nasz Bóg jest Bogiem cudów.

 

Wcielenie dla Aniołów

 

Wcielenie miało bardzo duże znaczenie dla aniołów. Było dla nich momentem ożywienia nadziei na pojednanie, bo nie tylko człowiek się męczył w tej sytuacji po grzechu. Nie tylko człowiek tęsknił za rajem, za zbawieniem. Aniołowie jako, można powiedzieć, nasi starsi bracia też odczuwali ten rozłam, ten dysonans, że coś się złego stało i bardzo im zależało na tym, żeby człowiek mógł wrócić do jedności z Bogiem, mógł się pojednać nie tylko z Bogiem, ale z resztą stworzenia. Pojawienie się Boga jako człowieka właśnie rozpoczęło ten proces pojednania.

Aniołowie są pośrednikami

 

We Wcieleniu Aniołowie przestali być pośrednikami. To była ich główna rola w Starym Testamencie – bycie łącznikiem między Bogiem a człowiekiem. Kiedy Bóg wydawał się być Bogiem bardzo dalekim, Izraelici wierzyli, że gdyby zobaczyli Boga, na pewno by umarli. Dlatego Bóg wysyłał im Aniołów jako swoich przedstawicieli. Aniołowie dawali się posyłać i pełnili z radością te rolę bycia pośrednikami. Poza tym to, co jeszcze zmienia się wraz z przyjściem Chrystusa to fakt, że Aniołowie zaczynają skupiać się wokół Jego misji i pomagać Mu w zrealizowaniu jej.

 

Wcielenie i szacunek do ciała

 

On jest królem Aniołów, jest ich Panem. Do Niego się zwracają, ponieważ to On teraz jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Wcielenie ma też bardzo duże znaczenie dla ludzi. Pokazuje, że moje ciało jest chciane, jest kochane, jest dobre. Skoro Bóg chciał przyjąć ciało, nie bał się tego ze wszystkimi konsekwencjami z tego wynikającymi, to znaczy, że ja moje ciało też mam kochać i szanować, mogę czuć się w nim dobrze. Jezus był podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu, więc przeżywał przeróżne stany emocjonalne. Przyjmował konsekwencje tego, że my jako ludzie zgrzeszyliśmy, chociaż On sam grzechu nigdy nie popełnił.

 

 

Zobacz więcej: