SalveNET

Home / Przeczytaj  / Procesja Różańcowa za Polskę

Procesja Różańcowa za Polskę

Procesja Różańcowa w Warszawie została pobłogosławiona przez ks. kard. Kazimierza Nycza oraz przez ks. bp. Romualda Kamińskiego.

 

Inicjatorem jest wspólnota Nieustający Różaniec, a obok Męskiego Różańca do przeprowadzenia procesji włączyli się: Krucjata Różańcowa za Ojczyznę, Wojownicy Maryi, Mężczyźni św. Józefa, Bractwo Przedmurza, Mężczyźnie św. Jan Pawła II, Akcja Katolicka. Zaproszeni są wszyscy, którym bliska jest intencja procesji. Trwają rozmowy z Kołami Żywego Różańca, Plutonami Różańcowymi, Strażą Narodową, Rycerzami św. Jana Pawła II i wieloma innymi wspólnotami by zjednoczyć się na wspólnym pokutowaniu.

 

Zjednoczymy na modlitwie wynagradzającej obie diecezje warszawskie, całą Warszawę. Włączymy do modlitwy wiele wspólnot w Polsce i za granicą. Podczas procesji będziemy pokutować i wynagradzać Najświętszemu Sercu Pan Jezusa i Niepokalanemu Sercu Matki Bożej za grzechy własne, za grzechy w naszych rodzinach i całym społeczeństwie polskim.

Chcemy pokutować szczególnie za grzechy wołające o pomstę do nieba, czyli w pierwszej kolejności za grzech zabójstwa nienarodzonych, grzech pijaństwa, świętokradztwa i profanacji.

Na przestrzeni ostatnich lat wzmagają się publiczne profanacje. Znieważany jest Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie, atakowani są kapłani i świątynie, a wszystko to dzieje się w przestrzeni publicznej, w Polsce, w społeczeństwie polskim, które tak bardzo akcentuje swoje przywiązanie do wiary katolickiej. Dlatego chcemy wynagradzać i pokutować na ulicach miast.

 

Plan na 22 sierpnia 2021 r. w Warszawie jest następujący:

Msza św. w Katedrze Warszawsko-Praskiej o godzinie 12.30.

Wyjście procesji spod figury ks. Ignacego Skorupki przy katedrze o g. 14.00.

Początek odmawiania Różańca Świętego wraz z rozważaniami pokutnymi.

Przejście przez most Śląsko Dąbrowski i wejście na pl. Zamkowy.

Następnie odmawiając kolejne części Różańca św. przejście ulicami Starego Miasta.

Zakończenie Procesji Różańcowej nastąpi na pl. Zamkowym, gdzie zostanie odmówiona Litania Loretańska, ponowiony zostanie Akt Poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi.

Po błogosławieństwie Kapłana, na zakończenie zostanie odśpiewany Apel Jasnogórski.