SalveNET

Home / duchowość  / Życie w łasce. Dostęp do samego Boga

Życie w łasce. Dostęp do samego Boga

Jak wygląda życie w łasce uświęcającej? Czym się różni od życia bez łaski? Czym jest łaska?

– Moglibyśmy zakończyć na tym, że łaska jest wielką tajemnicą, ale św. Tomasz stara się odpowiedzieć i daje filozoficzne wyjaśnienia, ale również biblijne. Gdyby nie było łaski, to w spotkaniu Stwórcy ze stworzeniem, stworzenie zostałoby wchłonięte i przestalibyśmy istnieć. Człowiek w łasce uświęcającej ciągle zostaje człowiekiem, ale dzięki łasce zdobywa kompletne nowe właściwości, które bez tego ognia, bez tej światłości, zupełnie by nie miał – mówił o. Gałuszka

#OdnowaWłasce to cykl prowadzony przez o. dr. Tomasza Gałuszkę OP, w którym tłumaczy na czym polega teologia charyzmatów według św. Tomasza z Akwinu