SalveNET

Home / duchowość  / Zanim zaczniesz mówić o charyzmatach. Musisz to wiedzieć

Zanim zaczniesz mówić o charyzmatach. Musisz to wiedzieć

Czy mówienie o charyzmatach w Kościele katolickim to efekt mody wyniesionej z kościołów protestanckich? Co św. Tomasz powiedziałby na temat ruchu charyzmatycznego? Jak zrozumieć charyzmaty? Czym jest Boża obecność i jak wygląda?

– Teologii charyzmatów nie można zaczynać od charyzmatów. Czujemy, że to jest jakiś element bardzo bliskiej relacji z Bogiem. To jest dobra intuicja, dlatego trzeba najpierw cofnąć się do teologii stworzenia i fundamentu, w jaki sposób Bóg jest z nami, ze światem, tym wszystkim, co nas otacza? – mówił o. Tomasz Gałuszka OP

– Każde mówienie o Bogu, jakiekolwiek dobre działanie musi wiązać się z tym, że najpierw uznajemy, że coś jest. Dlatego też, ci wszyscy, którzy mówią „nienawidzę kogoś”, to pierwszą rzeczą, którą powinni zrobić, zanim się uśmiechną, wyciągną rękę, to po prostu przyjąć istnienie drugiego człowieka – tłumaczył

#OdnowaWłasce to cykl prowadzony przez o. dr. Tomasza Gałuszkę OP, w którym tłumaczy na czym polega teologia charyzmatów według św. Tomasza z Akwinu