SalveNET

Home / Playlisty  / #SiostraNaKrawędzi - s. Jolanta Glapka  / To się dzieje, gdy oddasz życie Bogu. „Oprócz dobrych duchów, są duchy złe”

To się dzieje, gdy oddasz życie Bogu. „Oprócz dobrych duchów, są duchy złe”

Co się dzieje, gdy oddajemy życie Panu Bogu?

– Nie wystarczy oddać życia Bogu, trzeba wejść na drogę wiary. Droga wiary wiąże się z modlitwą, życiem sakramentami, czytaniem Słowa Bożego i przynależnością do jakiejś wspólnoty, bo wiara rozwija się we wspólnocie – mówiła s. Jolanta Glapka

– Jeżeli oddamy życie Chrystusowi i będziemy chcieć się nawracać, na pewno zaraz pojawią się przeszkody. Wiemy, że oprócz duchów dobrych, są duchy złe. Na pewno nieprzyjacielowi naszej duszy, nie zależy na tym, byśmy się nawracali, byśmy jednoczyli się z Bogiem, dążyli do świętości. Ci, którzy decydują się na oddanie życia Boga, powinni się też zdecydować na walkę duchową. Bo życie chrześcijanina jest walką – podkreślała

– To nie jest tak, że oddajemy życie Panu Bogu i Pan Bóg załatwia nam coś, co my sobie wymarzyliśmy – zaznaczyła

S. Jolanta Glapka RSCJ o pasji życia, walce z uzależnieniami i o niezwykłej patronce, która troszczy się nawet o… pieniądze.