SalveNET

Home / duchowość  / Ten mit najczęściej szerzymy my, kapłani – ks. Marek Dziewiecki

Ten mit najczęściej szerzymy my, kapłani – ks. Marek Dziewiecki

– Jednym z tych bardzo wypaczonych spojrzeń na miłość jest mylenie miłości z naiwnością. Chcę tutaj uderzyć się w moje piersi kapłańskie i w piersi moich współbraci kapłanów, bo ten mit, że miłość to naiwność najczęściej szerzymy my kapłani – mówił ks. Marek Dziewiecki