SalveNET

Home / Playlisty  / Duchowa adopcja  / Ta modlitwa rodzi niezwykłe owoce. Tak obiecuje Matka Boża Fatimska

Ta modlitwa rodzi niezwykłe owoce. Tak obiecuje Matka Boża Fatimska

Skąd wzięła się inicjatywa duchowej adopcji? – Dokładnie 32 lata temu pojawiła się w Polsce idea duchowej adopcji dziecka poczętego zagrożonego zagładą – mówiła Małgorzata Bartas – Witan – W momencie kiedy ta modlitwa zakorzeniła się i rozprzestrzeniła się w Polsce, animatorzy duchowej adopcji podjęli kontakt z różnymi środowiskami i okazało się, że ta modlitwa wypłynęła z błękitnej armii Matki Bożej Fatimskiej – dodawała Katarzyna Pazdan – Ważne jest też odniesienie do wątku fatimskiego tej modlitwy, bo modlitwa polega na codziennym odmawianiu dziesiątki różańca i modlitwy codziennej. Używanie w tym duchowym zmaganiu o szczęśliwe narodzenie zagrożonego zagładą dziecka właśnie różańca; tej modlitwy, która jest mocną modlitwą, którą Matka Boża sama poleca nam do podejmowania i otaczania tą modlitwą tych najbardziej trudnych rzeczywistości naszego życia, do czego zapraszała dzieci w Fatimie i zaprasza każdego, obiecując, że ta modlitwa może rodzić niezwykłe owoce – podkreślała Małgorzata Bartas Witan