SalveNET

Home / duchowość  / Św. Rita patronką naszych dróg – bp Romuald Kamiński

Św. Rita patronką naszych dróg – bp Romuald Kamiński

To jest swoisty fenomen z życiem świętych. Tyle wieków minęło – a to święci mają do siebie, że nie tylko pamięć, ale ich oddziaływanie, z biegiem czasu, nabiera ciągle mocy. Któż z nas słyszał kilkadziesiąt lat temu o św. Ricie? Nikt. A dzisiaj nie wyobrażamy sobie w pejzażu współczesnego świata jej nieobecności – mówił bp Romuald Kamiński.