SalveNET

Home / Przeczytaj  / Św. Jan Paweł II a rewolucja seksualna

Św. Jan Paweł II a rewolucja seksualna

Jan Paweł II

Karol Wojtyła został papieżem w 1976 r., a więc kilka lat po oficjalnym wybuchu rewolucji seksualnej, który miał miejsce w 1968 r. Ks. Łukasz Żak zwraca uwagę, że rewolucja seksualna rozpoczęła się wcześniej, a św. Jan Paweł II na wiele sposobów na nią reagował. Warto korzystać z jego nauk, aby także i dzisiaj radzić sobie z jej nowymi odsłonami i etapami.

 

 

Początki rewolucji seksualnej

 

Ks. Łukasz Żak zwraca uwagę, że zmiany obyczajowe zaczynają się po pierwszej wojnie światowej. Doświadczenie wojenne, upadek moralności, szybka industrializacja, rozwój kina, fakt, że dla Amerykanów samochody stają się łatwo dostępne, sprawia, że następują głębokie zmiany w kulturze. Dokonuje się wręcz rewolucja i to we wszystkich obszarach życia.

 

Wraz z nabyciem przez kobiety praw wyborczych zmienia się także postrzeganie samych kobiet. Feministka Margaret Sanger domaga się już wtedy powszechnego dostępu do antykoncepcji. Wiąże się to z promocją tzw. swobody seksualnej.

 

Rewolucja seksualna w Kościele?

 

W samym Kościele pojawia się coraz więcej świeckich, ale nawet księży i biskupów oraz kardynałów, jak belgijski kard. Leo Suenens, którzy domagają się uznania, że antykoncepcja nie jest grzechem.

 

Kiedy Paweł VI wydaje w 1968 r. encyklikę Humanae Vitae, w której stanowczo potępia antykoncepcję jako niezgodną z naturą i prawem Bożym, wielu katolików protestuje przeciwko temu. Niektóre episkopaty wręcz podważają nieomylność encykliki.

 

Jan Paweł II wobec rewolucji seksualnej

 

Karol Wojtyła jeszcze przed wybraniem na papieża pisze książkę „Miłość i odpowiedzialność”, w której z perspektywy personalistycznej łączy tradycyjną naukę katolicką z ujęciami psychologii. Pokazuje w ten sposób, że nauka Kościoła o miłości i seksualności ma głęboki sens.

 

Karol Wojtyła już jako Jan Paweł II staje w 1976 r. przed trudnym zadaniem. W samym Kościele kwestionowana jest bowiem nauka katolicka na temat seksualności. Papież Polak stara się ją wyrazić nowym językiem, czego przykładem jest jego cykl ponad 130 katechez środowych, w których wykłada teologię ciała.

 

Jan Paweł II w obronie małżeństwa i płodności

 

Papież Polak piętnuje rewolucję seksualną za jej promocję takich zjawisk, jak nieczystość, pornografia, cudzołóstwo itd. W dokumencie „Familiaris consortio” Jan Paweł II staje w obronie małżeństwa, dziewictwa czy płodności ludzkiej. Pisze: „Małżeństwo i dziewictwo to dwa sposoby wyrażania i przeżywania jednej Tajemnicy Przymierza Boga ze swym ludem. Bez poszanowania małżeństwa nie może także istnieć dziewictwo konsekrowane; jeżeli płodność ludzka nie jest traktowana jako wielka wartość dana przez Stwórcę, traci sens wyrzeczenie się jej dla Królestwa Niebieskiego” (par. 16).

Jan Paweł II staje w obronie ciała

 

W jednej ze swoich katechez środowych Jan Paweł II upomina się o godność ludzkiego ciała: „Ciało ludzkie jest nie tylko somatycznym podłożem reakcji o charakterze seksualnym, ale jest równocześnie środkiem wyrazu dla całego człowieka, dla osoby, która przez „mowę ciała” wypowiada siebie. „Mowa” ta ma doniosłe znaczenie międzyosobowe”.

 

Konsumpcjonizm i rewolucja seksualna

 

Jan Paweł II zauważa, że za rewolucją seksualną stoi nieskrępowane dążenie do przyjemności. To ono sprawia, że ludzie boją się płodności i dzieci, które jawią im się jako ograniczenie ich zaspokajania własnego ja. Papież pisze: „Nastawienie konsumpcyjne, paradoksalnie połączone z pewnym lękiem i niepewnością co do przyszłości, odbierają małżonkom wielkoduszność i odwagę do przekazywania życia nowym istotom ludzkim: w ten sposób życie bywa często pojmowane nie jako błogosławieństwo, lecz jako niebezpieczeństwo” (Familiaris consortio 6).

 

Jan Paweł II i aktualna sytuacja

 

Słowa Papieża Polaka to nie tylko historia. Jest to kopalnia wiedzy o rewolucji seksualnej, jej charakterze i skutkach. Jest to jednak przede wszystkim jednak źródło zdrowej nauki na temat natury ludzkiej, seksualności i miłości. Papież Polak zwraca bowiem uwagę, że dopiero w miłości seksualność nabiera swojego właściwego charakteru. Dzisiaj, kiedy rewolucja seksualna przybiera na silę, warto wracać do tych myśli, żyć nimi i pokazywać ich aktualność.

 

 

Tekst opracowany na podstawie konferencji ks. Łukasza Żaka z cyklu „Wokół myśli Jana Pawła II”, która odbyła się 12 grudnia 2019 roku.

Zobacz więcej:

Św. Jan Paweł II a rewolucja seksualna – ks. Łukasz Żak