SalveNET

Home / duchowość  / Słowo na wakacje 2019 – bp Romuald Kamiński

Słowo na wakacje 2019 – bp Romuald Kamiński

Oby ten czas, dany nam przez Opatrzność i wygospodarowany przez nas samych, był rzeczywiście dobrym czasem. Żebyśmy wykorzystali ten dar Boży na umocnienie swego jestestwa doczesnego i ducha – zachęca swoich diecezjan bp Romuald Kamiński na początku wakacji 2019. Bardzo Was proszę rozejrzyjcie się wokoło i zobaczcie, gdzie można by skryć się na modlitwie, uczestniczyć we Mszy świętej, skorzystać z sakramentów – mówi #bpRomualdKamiński