SalveNET

Home / Playlisty  / Bez tabu  / Pornografia a dzieci

Pornografia a dzieci

Jaki wpływ ma pornografia na postrzeganie świata i innych ludzi? Jak wygląda sytuacja wśród młodzieży?

– Dziś ponad 90 procent młodzieży w wieku od 14 – 16 lat sama zwraca uwagę nam dorosłym, że pornografia jest zbyt łatwo dostępna. To jest ważny wskaźnik, aby podjąć konkretne działania i zniwelować tą łatwą dostępność pornografii dla dzieci. Jeżeli chcemy mieć zdrowe pokolenie młodych ludzi, którzy będą zdolni do zawierania relacji, będą w stanie być zmotywowanymi i pozytywnie nastawionymi w życiu zawodowym, to musimy podjąć wszelkie kroki, aby dzieci i młodzież chronić przed pornografią – mówiła Izabela Karska, psycholog ze Stowarzyszenia Twoja Sprawa