Home / Przeczytaj  / Polska po Covidzie – Nauka || dr Witold Kołodziejczyk

Polska po Covidzie – Nauka || dr Witold Kołodziejczyk

Jak pandemia wpłynęła na rzeczywistość i w jaki sposób może jeszcze na to reagować? O wpływie Covid-19 na polską naukę mówi dr Witold Kołodziejczyk, doktor nauk społecznych, pedagog.

Marcin Bąk: Pan Doktor zajmuje się szeroko rozumianymi kwestiami związanymi z dydaktyką i pedagogiką, filozofią także. Czyli można powiedzieć, jest tu pewien wachlarz zagadnień humanistycznych i społecznych. To jest ważne, bo chciałbym żebyśmy dzisiaj porozmawiali o tym, jak wygląda polskie szkolnictwo, także szkolnictwo wyższe, po covidzie. Czy można już dokonać pewnych analiz? Czy mamy już pewien obraz strat, jakie ta epidemia w nauczaniu wywołała?

 

Dr Witold Kołodziejczyk: Myślę, że trzeba rozpocząć od początku, kiedy nastąpiły pierwsze fale. Tutaj widzimy te zmiany. Pierwsza fala dotyczyła i była głównie skoncentrowana na zdrowiu. My się cały czas baliśmy o to, co się z nami stanie, co się będzie działo. To był pierwszy wymiar tej pandemii. To już druga fala skoncentrowała się na sprawach ekonomii i gospodarki. Praktycznie wchodzimy teraz w czwartą falę, jesteśmy już na zaawansowanym poziomie, gdzie zaczynamy myśleć o zdrowiu psychicznym. Widać to bardzo wyraźnie w szkołach i na uczelniach. Widać to skoncentrowanie się na zdrowiu psychicznym, na tym stresie, który się pojawił, na odreagowaniu tego stresu i na tym, co się wydarzyło właśnie w szkołach. Zaczęto koncentrować się na opiece i zadbanie o ten komfort psychiczny. Otrzymywaliśmy wskazówki od ministerstwa, żeby spokojnie wchodzić w tę edukację, już tradycyjną, kiedy mieliśmy za sobą edukację hybrydową, i chodziło o to, żeby łagodnie uczniowie byli przyjmowani w tych szkołach, żeby pierwsze lekcje były skupione na rozpoznawaniu emocji, nazywaniu tego, co się wydarzyło, na tym, żeby na nowo zacząć się komunikować ze sobą.

Marcin Bąk: Słowo „komunikacja” pojawiło się w wypowiedzi Pana Doktora. Wiem, że zajmuje się Pan w swojej pracy badawczej też szeroko rozumianymi kwestiami komunikowania się. Rozmawiając z wieloma ekspertami z podobnych dziedzin, spotkałem się z taką opinią, że ucierpiała komunikacja międzyludzka w ciągu tego ostatniego półtora roku. Z jednej strony mamy bardzo rozwinięte narzędzia komunikacji nowoczesnej, elektronicznej i one rozwinęły się jeszcze bardziej, chociażby za sprawą sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem tych narzędzi. Z drugiej strony dostrzega się poważne problemy komunikacyjne, które zaistniały, czy może tylko ujawniły się, w ciągu tego ostatniego półtora roku. Jak to wygląda z perspektywy doświadczeń Pana Doktora?

 

Dr Witold Kołodziejczyk: Faktycznie, dostrzegam ten deficyt komunikacji i on się też wyraził w tych strajkach, które nas dotykały na ulicach. Tam był agresywny język i to też było chyba wyrazem jakiejś potrzeby zaspokajania skłonności artystycznych. Z drugiej strony odkryłem, że zacząłem komunikować się z osobami, z którymi do tej pory nie komunikowałem się tak intensywnie. To znaczy, mieliśmy coraz więcej możliwości kontaktu z osobami zza oceanu. Zauważyłem, że stworzyliśmy sytuacje kontaktu ze studentami, które mogliśmy wykorzystać. Nie było tego wcześniej, bo nikt nie widział takiej potrzeby, takich możliwości, a tutaj sytuacja wymusiła na nas, że mogliśmy kontaktować się z osobami ze świata nauki, korzystając właśnie z tego dobrodziejstwa komunikatorów, tego rozwoju technologii. Uczelnia od razu zaczęła wchodzić w te platformy, które do tej pory były tylko postrzegane jako taka fanaberia i dodatkowy gadżet. W tym wypadku stały się głównym narzędziem do komunikowania się ze studentami, do komunikowania się pracowników między sobą. W ten sposób się odbywały nasze zebrania naukowe, w ten sposób też prowadziliśmy zajęcia. Więc tutaj trzeba by zupełnie inaczej spojrzeć na tę funkcję komunikacji i zacząć myśleć o tym, w jaki sposób usprawnić ten właśnie kanał, który wykorzystywaliśmy, połączeń wirtualnych.

 

Zobacz więcej:

Podziel się:

Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na instalację plików cookies na swoim urządzeniu więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close