SalveNET

Home / Playlisty  / #SiostraNaKrawędzi - s. Jolanta Glapka  / Oddaje życie Maryi. I doświadcza tej łaski

Oddaje życie Maryi. I doświadcza tej łaski

Jak znaleźć pokój w sercu?

– Staram się codziennie rano oddawać Matce Bożej moje myśli, moje plany, wszystko, co mnie spotka. Wierzę, że Ona też bierze to na serio, idzie ze mną przez życie,

wyprasza mi potrzebne łaski – mówiła s. Jolanta Glapka

– Jak znaleźć pokój? Podstawą jest życie w łasce uświęcającej, ale życie jest pełne napięć, trudów, konfliktów. Trzeba to oddawać Bogu. Nawet jak się posprzeczamy, to warto to sobie przeanalizować i uznać swoją winę, mieć odwagę, żeby wyciągnąć rękę. Na tym polega chrześcijaństwo. To co jest najważniejsze w chrześcijaństwie to przebaczenie – dodawała

– Tylko Jezus może nam dać pokój serca i On jest tym pokojem. On może zmienić nasze nastawienie – podsumowała

S. Jolanta Glapka RSCJ o pasji życia, walce z uzależnieniami i o niezwykłej patronce, która troszczy się nawet o… pieniądze.